Select Page

Ludzie

Biogram

Wykładowca, studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, etnolog, kaligraf, bajkoterapeuta i arteterapeuta, opowiadacz kamishibai, twórca warsztatów, szkoleń i wyjazdów o różnej tematyce (od wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez tradycje oralne różnych kultur, po umiejętności komunikacyjne, historię pisma i druku czy kaligrafię).

Ukończyła studia magisterskie na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji „Dzieło sztuki w kulturze” broniąc pracę o tytule: „Obraz pisma w świetle teorii Wasyla Kandyńskiego i Paula Klee”. Na poziomie licencjackim zajmowała się antropologicznym ujęciem stereotypów dotyczących niepełnosprawności, studiując etnologię w trybie MISH na Uniwersytecie Łódzkim.

Stworzyła pomysł szkoleniowych wyjazdów dla nowych studentów artes liberales do OPT Gardzienice „Wstęp do sztuk wyzwolonych” i od pierwszej edycji w roku 2015 jest ich koordynatorem merytorycznym.

Prowadzi internetowy „Podręcznik sztuki pięknego mówienia” oparty na doświadczeniach zdobytych podczas prowadzenia zajęć “Jak ciało staje się słowem – praktyka sztuki” na Wydziale „Artes Liberales”: https://cialoslowem.wordpress.com/

Jest współzałożycielką oraz byłą wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa: www.kolomotywa.org

Zajęcia prowadzone na Wydziale „Artes Liberales”:
Jak ciało staje się słowem – praktyka sztuki (lato 2015/16)
Jak ciało staje się słowem – teoria sztuki (zima 2016/17)
Salon literacki – głęboka lektura prozy. Powieść (I). (lato 2016/17)
Salon literacki – głęboka lektura prozy. Powieść (II). (zima 2017/18)

Zainteresowania naukowe:
Relacje formy z treścią w piśmie i druku, aspekty kognitywne praktyk czytelniczych i piśmiennych, możliwości semantyczne fizycznych przedmiotów, nowoczesna edukacja, komunikacja w kulturze, historia i teoria literatury i sztuki, dawne i współczesne praktyki oralne, antropologia kulturowa, narracje w relacjach międzykulturowych, lingwistyka kognitywna, historia książki, filozofia.

Zainteresowania pozanaukowe:
Tworzenie sztuki, literatury i poezji oraz książek artystycznych, baśnie, bajki i legendy różnych kultur, kultura Japonii i tradycja kamishibai, teatr, wieloryby i fauna mórz i oceanów, relacje międzygatunkowe, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zajęć i warsztatów z elementami bajko i artererapii dla dzieci, kaligrafia.

Czynny udział w konferencjach naukowych:

  1. Między przedmiotami. Czy szkoła może przygotować do studiów międzyobszarowych?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Artes Liberales, 4-5.11.2015; wystąpienie: „Interdyscyplinarność w nauczaniu początkowym i pozaszkolnym”.
  1. Kaligrafia – szara eminencja, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 16.10.2015; wystąpienie: „Kiedy pismo staje się ciałem – wpływ kaligrafii na pracę mózgu”.
  1. Ukryte w kulturze, Instytut Kultury Polskiej UW, 9-11.12.2015; wystąpienie: „Mądrość ukryta – w poszukiwaniu dialogu Królowej Saby z Królem Salomonem”.
  1. Sharing Knowledge In Early Modern Europe, 22-23.05.2015, Uniwersytet Warszawski, wydział Artes Liberales, Instytut Filozofii i Socjologii PAN; wystąpienie: „Artes Liberales – od historii do teraźniejszości”.
  1. VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU. LOKALNOŚĆ – TEORIA I PRAKTYKA, Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, 27 – 28.03.2014; wystąpienie: „To kim ty teraz właściwie jesteś?” – Antropolog uwikłany w badaniach grupy własnej.
  1. Zaangażowanie w realizację pokazu Akademii Młodych Uczonych PAN „Starożytni przy stole. Przekąski mitologiczne”, 9.05.2015.

Publikacje

  • Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, The Category of Time – Sacred and Common Time in the Middle Ages and Nowadays, [w:] K. Mutafova, N. Hristova, I Ivanov, G. Georgieva (red.), Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, Faber Publishers, Veliko Tyrnovo 2014.
  • Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, Anna Kijewska, THE SPECIFIC POSITION OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD IN POLISH RELIGION, [w:] K. Mutafova, N. Hristova, I. Ivanov, G. Georgieva (red.), Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, Faber Publishers, Veliko Tyrnovo 2013.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content