Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej UW; doktorantka na Wydziale „Artes Liberales”; pracę doktorską pt. Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrębskiego SJ) przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Joanny Partyki, prof. IBL PAN.

Od 2002 r. pracuje w Gabinecie Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (starszy kustosz dyplomowany). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (2017, British Library, Londyn) i fundacji J. Kocowej (2015, Archivum Romanum Societatis Jesu w Rzymie), staże pracownicze w ramach programu LLP Erasmus w latach 2008-2014 w zbiorach specjalnych bibliotek: Bibliothèque Municipale de Lyon, Universitätsbibliothek Basel, Museum Plantin-Moretus (Antwerpia), Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt.

Zainteresowania naukowe:
Cenzura w bibliotekach klasztornych w okresie kontrreformacji, proweniencje (znaki własnościowe), marginalia, tzw. zaklęcia przeciw złodziejom książek, status i ochrona dawnej książki, wystawiennictwo i propagowanie informacji o starych drukach, wszelkie starodruczne ciekawostki; tłumaczenia z łaciny.

Dydaktyka:
Wykłady, konwersatoria, pokazy starych druków połączone z warsztatami, dotyczące różnych tematów, w zależności od zgłaszających taką potrzebę wykładowców akademickich UW i innych ośrodków.

Zajęcia Dawna książka – środek przekazu, dzieło sztuki, źródło badawcze – fakultet (OGUN); wykłady połączone z warsztatami prowadzone w semestrze letnim 2014/2015 r. w Gabinecie Starych Druków we współpracy z Gabinetem Rycin i Oddziałem Ochrony i Konserwacji Zbiorów BUW; obecnie przerwa w prowadzeniu kursu.

Udział w grantach i projektach (zrealizowane):
2005–2017
Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, pod kierunkiem H. Mieczkowskiej z Gabinetu Starych Druków BUW, w latach 2005-2017; tomy 3-7, lit. C-Z; Addenda; tom proweniencyjny; red. H. Mieczkowska, M. Cubrzyńska-Leonarczyk (KBN nr 2HOIC 040 24; KBN nr N N103 24335; NPRH nr 11H 12 0214 81)
2010–2013 
Szesnastowieczne przekłady Nowego Testamentu na język polski a rozwój renesansowej polszczyzny – internetowa baza danych, pod kierunkiem dr I. Winiarskiej-Górskiej z Wydziału Polonistyki UW, w latach 2010-2013 (NCN nr N N104 056438)
2012–2016
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, pod kierunkiem prof. M. Derwicha z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2012-2016 (NPRH nr 11H 11 021280 ); koordynator Zespołu VIII, realizującego projekt „Biblioteki klasztorne: historia, znaki własnościowe, źródła”

Publikacje

Artykuły
Blog BUW
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content