Select Page

Biogram

Dane personalne: ur. 27 marca 1954, w Bratkowicach, woj. Podkarpackie, żonaty, dwóch synów.

Edukacja: 1969-1973 Liceum Ogólnokształcące w Dębicy; 1973-1980 studia w Uniwersytecie Jagiellońskim: filologia klasyczna (magisterium w 1977); filologia hiszpańska (magisterium w 1980).

Kariera zawodowa: 1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 1987-1988 urlop bezpłatny w UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa; 1995-1999, 2001-2009 stanowisko profesora nadzwyczajnego, od 2008 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim, Wydział Filologiczny; 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ; 1999 profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei; 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego filologii łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei; 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2001 uzyskanie stanowiska profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział „Artes Liberales” UW). 2009 – stanowisko profesora zwyczajnego w UJ.

Zainteresowania badawcze: literaturonawstewo – filologia klasyczna, antyczna estetyka i teoria literatury; historia literatury rzymskiej, cywilizacja późnego antyku, historia idei filozoficzno-estetycznych i społeczno-politycznych, recepcja antyku w literaturach hispanojęzycznych. Z tych dziedzin opublikował około 100 prac, w tym 5 monografii naukowych, jedna opublikowana w Niemczech w serii Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium pt. Fas et antiqua castitudo. Die Ästhetik der römischen Dichtung der republikanischen Epoche, Band 19, Trier 1995 (ostatnia monografia z roku 2008 pt. Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Filologii Klasycznej Nr 38, Kraków 2008, s. 354, otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2009 za monografię naukową), 18 tomów monografii zbiorowych, publikowanych w roczniku Classica Cracoviensia i dziesiątki artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach recenzowanych.

Znajomość języków obcych: łacina, greka; nowożytne: hiszpański; francuski, włoski, niemiecki, angielski, rosyjski.

Ważniejsze stypendia i staże naukowe: 1995 stypendium Rządu Norweskiego w Oslo (jeden miesiąc); 1996 Stypendium Mellona w Paryżu (3 miesiące); 1997 stypendium Rządu Holenderskiego w Amsterdamie (jeden miesiąc); 1998 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc); 2003 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc), 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Londynie (jeden miesiąc). 2010 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc). Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie (2005), Lille, Amsterdamie (2006), Bochum (2006, 2008, 2010, Heidelbergu (2009), Oslo, Helsinkach, Wiedniu (2007, 2010).

Pełnione funkcje w UJ: 1994-1996 wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1996-1999 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1999-2000 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ; 2002-2008; 2012 aktualnie – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 2007- aktualnie Kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 2005-2012, 2016 – członek Senatu UJ.

Funkcje poza UJ: 1995-2000 sekretarz naukowy Komisji Filologii Klasycznej PAU; 1998-2000; 2005-2012 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego; 2001 – 2005 prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 2002-2013 – Kierownik Studiów Śródziemnomorskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną UW (obecnie Wydział „Artes Liberales” UW). 2012 –2015, 2016 – aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

Publikacje

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.