Select Page

Ludzie

Biogram

W ramach interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich „Nature-Culture” na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat żydowsko-izraelskiej kultury upamiętnień w przestrzeniach lasów pod kierownictwem Prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej oraz Prof. dr hab. Shoshany Ronen.

4EU+ Plurality of Memories Fellow na Uniwersytecie Karola w Pradze (2020), stypendystka Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz World Union of Jewish Studies na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Odbyła także roczne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela dla młodych badaczy na Wydziale Geografii Uniwersytetu Hajfy (2016/2017).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na przestrzennych, środowiskowych i materialnych wymiarach pamięci. Interesuje się zwłaszcza splotami praktyk pamięci ze środowiskiem naturalnym oraz możliwych fuzjach między humanistyką środowiskową i obszarem studiów nad pamięcią. Bliski jest jej również obszar pamięci polsko-żydowskiej, w którym pozaakademickie doświadczenia wyniosła z pracy w Muzeum Historii Żydów Polskim POLIN oraz fundacji Forum Dialogu.

Publikacje

  • “Walking, remembering and enunciating the place: Jewish-Israeli memorial trails in nature.” In: Pathways: Exploring the Routes of a Movement Heritage, edited by Daniel Svensson, Katarina Saltzman, and Sverker Sörlin, 279–94. White Horse Press, 2022.
  • „Instead of tombstones – a tree, a garden, a grove”: Early Israeli forests as environmental memorials. Colloquia Humanistica, 9 (2020), pp. 101-120, https://doi.org/10.11649/ch.2020.008, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/article/view/ch.2020.008
  • Maéva Clément, Eric Sangar (red.), Researching emotions in International Relations. Methodological perspectives on the emotional turn. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 53(4) (2017), pp. 249-253.
  • Ochrona środowiska – złożone problem, wielość regulacji. Prawo europejskie w praktyce, 12(126) (2014), pp. 92-95.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content