Select Page

Biogram

 • 1986 – Magister Inżynierii Biomedycznej, (Politechnika Wrocławska)
  (praca magisterska „Komputerowe rozpoznawanie EKG”)
 • 1989 – Magister Biologii (specjalizacja: antropologia fizyczna),
  (Uniwersytet Wrocławski)
  (praca magisterska „Zachowania narzędziowe zwierząt dziko żyjących”)
 • 1996 – Doktor Nauk Biologicznych w zakresie Biologii, (Uniwersytet Wrocławski)
  (praca doktorska „Ewolucyjne uwarunkowania zachowań płciowych i wybranych żeńskich cech morfologicznych w filogenezie człowieka”)
 • 2003 – Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych w zakresie Biologii – Antropologii, (Uniwersytet Wrocławski) (”Preferencje w doborze partnera u człowieka i ich biologiczne znaczenie” – na podstawie 6 opublikowanych artykułów naukowych)
 • 2010 – Tytuł profesora nauk biologicznych

Zainteresowania naukowe:
Dobór płciowy i biologia atrakcyjności człowieka. W szczególności preferencje cech morfologicznych i behawioralnych przy wyborach partnera seksualnego i ich biologiczne znaczenie (np. wysokość ciała a dobór płciowy czy warunkowe preferencje dymorfizmu płciowego wysokości ciała). Badanie morfologicznych mierników kondycji biologicznej (w tym typu tkanki tłuszczowej) w kontekście efektywności działania układu immunologicznego, poziomu hormonów płciowych i hormonów stresu, jak i osobniczych strategii behawioralnych. Wpływ narracji na zmianę postawy ludzi w stosunku do zwierząt. Ewolucyjnej (w tym reprodukcyjne) znaczenie miłości romantycznej u człowieka.

Granty NCN:
Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety (kierownik)
Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka (kierownik)
Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu – badania empiryczne (Główny wykonawca; kierownik projektu: dr Wojciech Małecki)
Funkcjonalność miłości romantycznej w ujęciu międzykulturowym (główny wykonawca; kierownik projektu: dr hab. Piotr Sorokowski)
Nagrody i wyróżnienia:
Złoty Krzyż Zasługi (2016)
Laureat honorowej nagrody „Naukowiec przyjazny mediom” przyznanej przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych w 2009 roku
Główna nagroda „Popularyzator Nauki 2016) w konkursie PAP i MNiSW

Publikacje

1.) Pawłowski B. (1992) – Zachowania narzędziowe zwierząt dziko żyjących, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1353, ss. 93-113, Prace Zoologiczne XXIV, Wrocław.

2.) Pawłowski B. (1994) – Biologiczne podłoże „Kula”, w : Mozrzymas J., A. Nobis, A. Ogorzałek, „Symetria w Przyrodzie, Sztuce i Naukach Humanistycznych”, tom 4, Wrocław, s. 27-38.  (3 p)

3.) Pawłowski B. (1994) – Biologia kultury, w: Mozrzymas J., A. Nobis, A. Ogorzałek,
„Symetria w Przyrodzie, Sztuce i Naukach Humanistycznych, tom 4, Wrocław, s. 141-152.

4.) Pawłowski B. (1994) – Altruizm jako fenomen biologiczny, Kosmos, 43/2: 191-200.

5.) Pawłowski B. & A. Nobis (1996) – Peacemaking through co-operation by means of threat, In: Wilby J.M. Sustainable peace in the world system, and the next evolution of human consciousness, Proceedings of ISSS, Louisville, pp. 59-66.   

6.) Nobis A. & Pawłowski B. (1996) – Cultural conflict: Its nature, inevitability and function, In: Wilby J.M. Sustainable peace in the world system, and the next evolution of human consciousness, Proceedings of ISSS, Louisville, pp. 509-514.

7.) Pawłowski B. (1998) – Why are human newborns so big and fat ?
Human Evolution: 13: 65-72.

8.) Pawłowski B., Ch. Lowen, R. Dunbar (1998) – Neocortex size, social skills and mating success in male primates,  Behaviour, 135 (3): 357-368. (Impact factor: 0,942)

9.) Pawłowski B. & A. Nobis (1998) – Threat making co-operation or how to increase the probability of co-operation in prisoner’s dilemma,  Systems: 3, 112-119.

10.) Pawłowski B., Dunbar R. (1999) – Withholding age as putative deception in mate search tactics,  Evolution and Human Behavior 20: 53-69 (Impact factor: 1,741)

11.) Pawłowski B., Dunbar R. (1999) – Impact of market value on human mate choice decisions,  Proceedings of Royal Society, London B., 266: 281-285. (Impact factor: 3,037)

12.) Pawłowski B. (1999) – Loss of oestrus and concealed ovulation in human evolution: the case against the sexual-selection hypothesis, Current Anthropology, 40: 257-275.

(Impact factor: 2,429

13.) Pawłowski B. (1999) – Permanent breasts as a side effect of subcutaneous fat tissue increase in human evolution, HOMO, vol. 50/2, pp. 149-162.  (Impact factor: 0,368)

14.) Pawłowski B., Dunbar R. (2001) – Human mate choice strategies In : “Economics in Nature. Social Dilemmas, Mate Choice and Biological Markets” Eds. R. Noe, J. van Hoof & P. Hammerstein,  Cambridge Univ. Press, pp. 187-202.

15.) Pawłowski B., Dunbar R.I.M, Lipowicz A. (2000) – Tall men have more reproductive success. Nature 403: 156. (Impact factor: 27,955

16.) Pawłowski B. (2000) – Koncepcje utraty rui i ukrycia owulacji w ewolucji człowieka, Kosmos 49, nr 1-2: 7-18.

17.) Pawłowski B. (2000) – The biological meaning of preferences on the human mate market, Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, 63:39-72.

18.) Pawłowski B. (2001) The evolution of gluteal/femoral fat deposits and balance during pregnancy in bipedal Homo,  Current Anthropology, 42: 572-574. (Impact factor: 2,061)

19.) Pawłowski B., Cieplak E. (2002) – Can the sex of the second child be predicted by the birth-weight of the first child?  Medical Hypotheses, 58(1): 15-17. (Impact factor: 0,745

20.) Pawłowski B., Kozieł S. (2002) – The impact of traits offered in personal advertisements on response rates, Evolution and Human Behavior 23:139-149. (Impact factor: 2,566)

21.) Pawłowski B, Grabarczyk M. (2003) – Center of body mass and the evolution of female body shape, American Journal of Human Biology 15:144-150. (Impact factor: 1,322

22.) Pawłowski B. (2003) – Variable preferences for sexual dimorphism in height as a strategy for increasing the pool of potential partners in humans.
Proceedings of Royal Society, London B.,  270
:709-712 (Impact factor: 3,544

23.) Kozieł S.,  Pawłowski B. (2003) – Comparison between primary and secondary mate markets: an analysis of data from lonely hearts columns.
Personality and Individual Differences, 35:1849-1857. (Impact factor: 1,084)

24.) Pawłowski B. (2004) – Prevalence of menstrual pain in relation to the reproductive life history of women from the Mayan rural community. Annals of Human Biology, 31:1-8

(Impact factor: 0,991)

25.) Rozmus-Wrzesińska M. & Pawłowski B. (2005) – Men’s ratings of female attractiveness are influenced more by changes in female waist size compared with changes in hip size.
Biological Psychology, 68(3): 299-308. (Impact factor: 3,0)

26.) Pawłowski B. (2005) – Heat loss from the head during infancy as a cost of encephalization.
Current Anthropology, 46(1): 136-141. (Impact factor:  2.289)

27.) Pawłowski B., Dunbar R.I.M (2005) – Waist:Hip Ratio versus BMI as Predictors of Fitness in Women. Human Nature – An Interdisciplinary Biosocial Perspective 16(2):164-177. (Impact factor:  0,974)

28.) Pawłowski B., Jasieńska G. (2005) – Women’s preferences for sexual dimorphism in height depend on menstrual cycle phase and expected duration of relationship. Biological Psychology 70(1):38-43. (Impact factor: 3,0) 

29.) The Global Deception Research Team (2006) A World of Lies. Journal of Cross-
Cultural Psychology,
37(1): 60-74.    (91 autorów)   (Impact factor: 1,923)

30.) Danel D., Pawłowski B. (2006) Attractiveness of Men’s Faces in Relation to Women’s Phase of Menstrual Cycle. Collegium Antropologicum 30(2):285–289.  (Impact factor: 0,349)

31.) Pawłowski B. (2007) Origins of homininae and putative selection pressures acting on the early hominins.  w “Handbook of Paleoanthropology
(eds. W. Henke & I. Tattersall), vol. 3, pp. 1409-1440,  Springer-Verlag, Berlin

32.) Danel D., Pawlowski B. (2007) Eye-mouth-eye angle as a good indicator of face masculinization, asymmetry and attractiveness (Homo sapiens). Journal of Comparative Psychology, 121(2):221-225. (IF=1,793)

33.) Wiszewska A., Pawlowski B. & Boothroyd L. (2007)  Father-daughter relationship as a moderator of sexual imprinting: a facialmetric study. Evolution & Human Behavior, 28(4):248-252      (IF- 2,529)

34.)  Fink B., Neave N., Brewer G. & Pawlowski B. (2007) Variable preferences for sexual dimorphism in stature (SDS): Further evidence for an adjustment in relation to own height.  Personality and Individual Differences (PAID),  43:2249-2257.  (IF-1,4)

35.) Żądzińska E., Rosset I., Domański C., Pawłowski B., Mikulec A. (2007) Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?  Anthropological Review, 70:15-27.

36.) Pawlowski B. & Jasienska G. (2008) Women’s body morphology and preferences for sexual partners’ characteristics. Evolution & Human Behavior, 29:19-25 (IF- 2,584).

37.) Salska I., Frederick D.A., Pawlowski B.,  Reilly A.H,  Laird K.T.,  Rudd N.A (2008) Conditional mate preferences: Factors influencing preferences for height. 
Personality and Individual Differences, 44:203-215. (IF-1,598)

38.)  Sorokowski P,  Pawłowski B. (2008) Adaptive preferences for leg length in a potential partner. Evolution & Human Behavior, 29:86-91. (IF-2,584)

39.) Pawlowski B., Rajinder Atwal & R.I.M. Dunbar (2008) Sex  Differences in Everyday Risk-Taking Behavior in Humans, Evolutionary Psychology, 6(1):29-42.

40.) Pawłowski B., Sorokowski P. (2008)  Men’s attraction to women’s bodies changes seasonally. Perception, 37:1079-1085.   (IF-1,360)

41.) Pawłowski B., Boothroyd L.G., Perrett D.I. & Kluska S. (2008) Is female attractiveness related to final reproductive success? Coll. Antropologicum, 32: 457-460.   (IF=0,687)

42.) Pawłowski B.,  (2008)  Biologa refleksje o globalizacji w ewolucji człowieka. 
w:
Historia – Kultura- Globalizacja, (pod red. A. Nobis i P. Badyna) 1: 201-205.

43.) Pawłowski B., (2008) Środowiskowe aspekty wzrostu mózgowia w ewolucji człowieka. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 16. Nakonieczny M., Migula P. (red.). CSCŚ UŚ, Katowice, str. 161-172.

44.) Swami V.,  M. Rozmus-Wrzesinska, M. Voracek, T. Haubner, D. Danel, B. Pawłowski, D. Stanistreet, F. Chaplin, J. Chaudhri, P. Sheth, A. Shostak, E. Xian Zhang & A. Furnham (2008) The influence of skin tone, body weight, and hair colour on perceptions of women’s attractiveness and health: A cross-cultural investigation. Journal of Evolutionary Psychology, 6(4): 321–341.  (DOI: 10.1556/JEP.6.2008.4.4).

45.) Pawłowski B & D. Danel (2009) Psychologia Ewolucyjna – nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu. Kosmos 58(3-4): 573-583.

46.) Pawłowski B. (red.) (2009) Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa UW. Warszawa.

47.) Koziel S., W Kretschmer & B. Pawlowski (2010) Tattoo and piercing as signals of biological quality. Evolution & Human Behavior 31: 187192. IF=3,646

48.) Pawłowski B. (2010) Adaptacje i ewolucyjna inercja ludzkiego umysłu.
W:  Ewolucja Filozofia Religia, pod red. D. Leszczyńskiego, (Lectiones & Acroases Philosophicae III), ss. 109-121

49.) Sylwester K. & Pawłowski B. (2011) Daring to be darling: Attractiveness of risk takers as partners in long- and short-term sexual relationships. Sex Roles, 64: 695706. IF=1,213

50.) Borkowska B. & Pawłowski B. (2011) Female voice frequency in the context of dominance and attractiveness perception. Animal Behaviour, 82: 55-59.  doi:10.1016/j.anbehav.2011.03.024. IF=3,101

51.) Żądzińska E, Rosset I., Mikulec A., Domański C. & Pawłowski B. (2011) Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in post-communistic economy. HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 62: 218–227.    IF=0,517

52.) Pawłowski B. & Ulijaszek S. (2011) Waist-to-Hip Ratio and woman’s education level as predictors of breastfeeding duration. Collegium Antropologicum, 35(2): 313–318.

IF= 0,491

53.) Żelaźniewicz A. & Pawłowski B. (2011) Female breast size attractiveness for men as a function of sociosexual orientation (restricted vs. unrestricted). Archives of Sexual Behavior, 40:1129–1135.    DOI 10.1007/s10508-011-9850-1     IF=3,66.

54.) Pawłowski B. (2012) Atrakcyjność i preferencje kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. W: Środowisko a gospodarka hormonalna u kobiet pod red. M. Kapiszewskiej. AFM, Kraków, ss:79-91.

55.) Pawłowski B. & Żelaźniewicz A. (2012) Newborn’s condition at birth does not depend on maternal sexual strategy — evidence against the ‘‘hunting for good genes’’ hypothesis. Am. J. Hum. Biol. 24: 420–424.    DOI 10.1002/ajhb.22224  IF= 2,335

56.) Pawłowski B. (2012) Body height. In: Thomas F Cash, editor. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, Vol. 1. San Diego: Academic Press; pp. 82-88.

57.) Ziomkiewicz A., Wichary S., Bochenek D., Pawlowski B., Jasienska G. (2012) Temperament and ovarian reproductive hormones in women: Evidence from a study during the entire menstrual cycle. Hormones and Behavior 61:535-540.
doi:10.1016/j.yhbeh.2012.01.017 IF= 3,735

58.) Ziomkiewicz A., Pawlowski B., Ellison P.T., Lipson S.F., Thune I., Jasienska G. (2012) Higher luteal progesterone is associated with low levels of premenstrual aggressive behavior and fatigue. Biological Psychology 91: 376– 382. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2012.08.001) IF= 3,399

59.) Borkowska, B., & Pawlowski, B. (2013) Alcohol and nicotine intake and prenatal level of androgens measured by digit ratio. Personality and Individual Differences, 55(6): 685-687       http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2013.05.020 IF=1,807

60.) Makowska, A., Rydlewska, A., Kuczyńska, A., Sorokowski, P., Danel, D., Krakowiak, B., Pawłowski, B., Banasiak, W., Ponikowski, P.,  Jankowska, EA. (2014) Psychological gender of men with systolic heart failure – a neglected strategy to cope with the disease?, American Journal of Men’s Health, 8:249-257. IF=1,269   

61.) Pawlowski, B.,  Nowak, J., Borkowska, B.,  Drulis-Kawa, Z. (2014) Human body morphology, prevalence of nasopharyngeal potential bacterial pathogens and immunocompetence handicap principal. American Journal of Human Biology, 26:305-310.  DOI: 10.1002/ajhb.22510.        IF= 1,928

62.) Borkowska, B. &  Pawlowski, B. (2014)  Recreational drug use and fluctuating asymmetry: testing the handicap principle.  Evolutionary Psychology 12(4): 769-782.
  IF=1,333

63.) Żelaźniewicz A. & Pawłowski B. (2015) Disgust in pregnancy and fetus sex – longitudinal study. Physiology & Behavior 139: 177-181.     IF=2,975

64.) Żelaźniewicz A. & Pawłowski B. (2015) Breast size and asymmetry during pregnancy in dependence of a fetus’s sex. American Journal of Human Biology. 27(5): 690–696. DOI: 10.1002/ajhb.22716 IF=1,7

65.) Ziomkiewicz A., Wichary S., Gomuła A., Pawlowski B. (2015) Trait anxiety moderates the association between estradiol and dominance in women.
Physiology & Behavior 143: 97-103.       IF=3,033

66.) Pawłowski, B. & Nowaczewska W. (2015) Origins of Hominini and Putative Selection Pressures Acting on the Early Hominins.  W: Handbook of Paleoanthropology 
(eds. Henke, W. & Tattersall, I.) DOI 10.1007/978-3-642-27800-6_46-6, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

67.) Żelaźniewicz A., Nowak J. & Pawłowski B. (2015) Woman’s body symmetry and oxidative stress in the first trimester of pregnancy. American Journal of Human Biology. 27(6): 816-821.     DOI: 10.1002/ajhb.22730 IF=1, 875

68.) Pawłowski, B. (2015) Ovulation, concealed. w: The International Encyclopedia of Human Sexuality (eds. P. Whelehan & A. Bolin), ISBN: 978-1-4051-9006-0,
Wiley-Blackwell.  pp. 856-860.

69.) Marcinkowska U., Ellison P., Galbarczyk A., Milkowska K., Pawlowski B., Thune I., Jasienska G., (2016) Lack of support for relation between woman’s masculinity preference, estradiol level and mating context.  Hormones & Behavior. 78: 1–7.    IF=3,34

70.)  Żelaźniewicz A., Borkowska B., Nowak J., Pawłowski B. (2016)  The progesterone level, leukocyte count and disgust sensitivity across the menstrual cycle.
Physiology & Behavior 161: 60–65.           IF=2,461

71.) Nowak J., Borkowska B., & Pawlowski B. (2016) Leukocyte Changes Across Menstruation, Ovulation, and Mid-Luteal Phase and Association with Sex Hormone Variation. American Journal of Human Biology 28:721-728.      IF=1,875      

72.) Tybur JM, Inbar Y., Aarøe L., Barclay P., Barlow FK., Barra M., Becker DV., Borovoi L., Choi I., Choi JA., Consedine NS., Conway A., Conway JR., Conway P., Adoric VC., Demirci E., Fernández AM., Ferreira DCS., Ishii K., Jakšić I., Ji T., van Leeuwen F., Lewis DMG., Li NP., McIntyre JC., Mukherjee S., Park JH, Pawlowski B., Petersen MB, Pizarro D., Prodromitis G., Prokop P., Rantala MJ., Reynolds LM., Sandin B., Sevi B., Smet D., Srinivasan N., Tewari S., Wilson C., Yong JC, Žeželj I. (2016) Parasite Stress and Pathogen Avoidance Relate to Distinct Dimensions of Political Ideology Across 30 Nations.  PNAS  113(44): 12408-12413.   DOI: 10.1073/pnas.1607398113       IF=9,423

73.) Pawlowski B. (2016) Concealed ovulation. Rozdz. w  T.K. Shackelford, V.A. Weekes-Shackelford (eds.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science,
DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_9-1   Springer International Publishing Switzerland.

74.) Małecki W.,  Pawlowski B. &  Sorokowski P. (2016) Literary Fiction Influences Attitudes Toward Animal Welfare.   PLoS ONE 11(12): e0168695.         IF=3,057 

75.) Danel DP., Siennicka A., Glińska K., Nowak N., Jankowska EA, Pawłowski B. & Lewandowski Z. (2017) Female perception of a partner’s mate value discrepancy and controlling behaviour in romantic relationships (Homo sapiens).
Acta Ethologica 20:1-8         doi:10.1007/s10211-016-0240-5     IF=1,204      

76.) Nowak J.E., Borkowska B., & Pawlowski B. (2017) Sex differences in the risk factor for Staphylococcus aureus throat carriage. American Journal of Infection Control. 45:29-33.           IF=1,995      

77.) Danel D., Siennicka A.E., Fedurek P., Frąckowiak T., Sorokowski P., Jankowska E.A., Pawłowski B. (2017) Men with a terminal illness relax their criteria for facial attractiveness.   American Journal of Men’s Health 11(4):1247-1254.
doi: 10.1177/1557988317692504.       IF=1,713

78.) Mielcarska K., Żelaźniewicz A. Pawłowski B. (2017) Risk-taking propensity in pregnancy – longitudinal study. Personality and Individual Differences 110:7–11.      IF=1,946

79.) Schmitt D.P., Alcalay L.,  Allik J. ….. Pawlowski B.  et al.  …. (2017) Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2. Psychological Topics 26:1, 89-137.

80.) Pawłowski B.,  Nowak J., Borkowska B, Augustyniak D., Drulis-Kawa Z. (2017)
Body height and immune efficacy: testing body stature as a signal of biological quality.   Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 284: 20171372. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.1372. IF=4,94

81.) Sorokowski P, Groyecka A., Karwowski M, Manral U., Kumar A., Niemczyk A., Marczak M., Misiak M., Sorokowska A., Huanca T., Conde E., Wojciszke B., Pawłowski B. (2017) Free mate choice does not influence reproductive success in humans. 
Scientific Reports
7: 10127 | DOI:10.1038/s41598-017-10484-x           IF=4,259

W książce pod moją redakcją „Biologia atrakcyjności człowieka” (2009 i 2014) rozdziały:

 1. Pawłowski B. „Wstęp. O biologii atrakcyjności człowieka jako przedmiocie badań naukowych”; (1-11).
 2. Danel D. i B. Pawłowski „Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej; (12-45).
 3. Sukiennik I. i B. Pawłowski Biologiczne znaczenie atrakcyjności cech dziecięcych” (46-65).
 4. Pawłowski B. Wysokość i długościowe proporcje ciała a atrakcyjność człowieka”  (66-109).
 5. Rozmus-Wrzesińska M. i B. Pawłowski Atrakcyjność względnej masy i kształtu ciała”(110-165).
 6. Danel D,. i B. Pawłowski „Biologiczne znaczenie atrakcyjności twarzy”, (166-205).
 7. Gajda D. i B. Pawłowski  Biologia atrakcyjności głosu i śmiechu” (232-261).
 8. Pawłowski B. i I. Sukiennik „Biologia atrakcyjności zapachu ludzkiego ciała” (262-292).
 9. Pawłowski B. „Zakończenie. Atrakcyjność fizyczna człowieka jako multimodalny sygnał biologiczny”, (292-301).

Książka popularno-naukowa:
     Pawłowski B. & Ulanowski T. (2016) Nagi umysł. Agora, Warszawa

Książki autorskie / współautorskie

 

Redakcje

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.