Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki i Filologii Klasycznej UW. Rozprawę doktorską pt. Imprinting Identities: Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700), z dziedziny kulturoznawstwa, przygotowała pod kierunkiem dr hab. Grażyny Jurkowlaniec oraz prof. dr. hab. Jerzego Axera. Dysertacja analizuje tożsamościowotwórczą rolę nowożytnej grafiki oraz łacińskojęzycznej historiografii na przykładzie późnośredniowiecznej i nowożytnej kultury książki na Węgrzech. Praca została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales” UW w 2015 r.

Odbyła staże naukowe na Freie Universität w Berlinie, Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. W latach 2014–2017 kierowała pracami międzynarodowego zespołu „Rex nunquam moritur…” badającego wybrane aspekty funkcjonowania ciał politycznych w kulturze przednowoczesnej i współczesnej (więcej informacji: http://rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl/). Od września 2015 r. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi, w ramach stażu doktorskiego Fuga NCN, badania nad rolą nowożytnych, ilustrowanych pocztów władców w różnicowaniu się pamięci historycznej i narracji narodowych w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech (więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/mroziewicz).

Zainteresowania:
Relacje między tekstem a obrazem, komunikacja wizualna, kultura książki, dawna grafika ilustracyjna, procesy tożsamościowotwórcze oraz pamięć kulturowa

Prowadzone projekty:

od 2015

Icones regum: Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Czech i Węgier (Fuga 4 NCN)

20142017

„Rex nunquam moritur”. Badania porównawcze teologii politycznych od średniowiecza do współczesności (NPRH, moduł 2:1)

Nagrody i wyróżnienia:

2015

Grant Fuga NCN

2014

Grant NPRH, moduł 2:1

2008–2010

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

2007–2008

Stypendium KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst)

Publikacje

Monografie
Redakcje naukowe

Wybrane artykuły / rozdziały w książkach
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content