Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwetka filologii romańskiej oraz filologii klasycznej w ramach MISH na Uniwersytecie Łódzkim (studia licencjackie) oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie); tytuł pracy magisterskiej: „Atalia” Racine’a jako klasycystyczne odczytanie „Ijona” Eurypidesa. Tytuł przygotowywanej pracy doktorskiej: L’histoire d’Athalie et de Joas dans les textes théâtraux – métamorphoses du récit comme un problème d’intertextualité.  Promotor: Prof. Krzysztof Rutkowski.

Udział w projektach badawczych:

2016–2018

Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage (H2020-TWINN-2015 – Twinning)

2012–2017

Europe and America in Contact: a Multidisciplinary Study of Cross-cultural Transfer in the New World Across Time (European Research Council)

2013–2016

Endangered languages. Comprehensive models for research and revitalization, (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

2011–2015

Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce, (Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW w partnerstwie z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2012–2015)

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • VI Międzynarodowe Forum Doktorantów Historyk – Fakt – Metoda, kwiecień 2017: ,,Przekład a przekształcenie – problemy metodologiczne”
 • 10th Annual International Conference on Comparative Mythology Time and Myth: the Temporal and the Eternal, maj 2016: ,,Creating Time in Tolkien’s Mythos”
 • 9th Annual International Conference on Comparative Mythology Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred, czerwiec 2015: ,,Women in Euripides’ Ion – gendered power, gendered speech”
 • Medieval Fantasy Symposium ‘Medium ævum novum’: The Middle Ages Reinvented, Reimagined and Reinterpreted, maj 2015: ,,>>Antiquity<< in the >>Middle Ages<< – ancient history in medieval fantasy literature”
 • Międzynarodowa Konferencja ”Mythical Cosmos. Now and Then”, marzec 2015: ,,>>Na początku było…<< – z czego powstają światy fantastyczne?”
 • Międzynarodowa Konferencja Teologiczna ,,Wiara i Kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja. Fides, Cultura et Actio…”, maj 2014: ,,Ostatnie tragedie Jeana Racine’a jako próba stworzenia klasycznego teatru chrześcijańskiego”

 

Czynny udział w ogólnopolskich oraz studenckich konferencjach naukowych:

 • Epos: od Homera do George’a R. R. Martina. Tradycje, formy i przetworzenia gatunku eposu od starożytności po współczesność, luty 2017: ,,Boskie interwencje we Władcy Pierścieni”
 • Studencko-doktorancka konferencja naukowa ,,Tekst, słowo, obraz”, czerwiec 2016: ,,Ilustracje do Atalii Racine’a i dzieł zależnych od niej”
 • ,,…dzieło zasadniczo religijne i katolickie”? Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa poświęcona teologii, światopoglądowi i światu wartości w twórczości J. R. R. Tolkiena, marzec 2016: ,,Największe zbrodnie ras myślących świata subkreacji Tolkiena”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Kultury oralne a mityczny świat J.R.R. Tolkiena i jego następców, październik 2015: ,,Narratorzy wewnętrzni opowieści Tolkiena”
 • I Pomorskie Studencko-Doktoranckie Sympozjum Antyczne ,,Sztuka Zabijania”, maj 2015: ,,Sztuka pełna zabójstw (nieudanych) – Ijon Eurypidesa i sposoby wypowiedzi o zabójstwie”
 • Studencko-doktorancka konferencja naukowa ,,Tekst, pretekst, paratekst”, maj 2015: ,,Przekład przedmowy Racine’a do Atalii”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy”, marzec 2015: ,,>>Les plaisirs près de moi vous chercheront en foule<< – rozkosz, kuszenie, ekstaza w Atalii Racine’a”
 • VII Krakowskie Spotkania Starożytnicze. Margines społeczny i marginalizacja w starożytności, marzec 2015: ,,Marginalizowanie władczyni. Czy Kreuza mogła wejść do świątyni delfickiej?”
 • Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje, marzec 2015: ,,Rycerz w kosmosie czyli ethos rycerza Jedi”
 • Sen, marzenie, zaświaty w literaturze od antyku po współczesność, luty 2015: ,,Sen Atalii w przekładach polskich”
 • II edycja studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Fantasy: dawniej i dziś, styczeń 2015: ,,Czy istnieje polska szkoła fantasy? Przyczynek do analizy polskiej twórczości fantastycznej po 1990 roku.”
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Wokół profetyzmu”, październik 2014: ,,Jak stworzyć proroka? Mowa Jojady w Atalii Racine’a”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ,,Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności”, październik 2014: ,,>>[Le] sang dont tu t’es enivrée<< – krew jako alkohol we francuskiej tragedii klasycznej ”
 • Kaczmarski po dekadzie. Recepcja, kontynuacje, wspomnienia, październik 2014: ,,Biblia Kaczmarskiego”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Opera – teatr zdrady”, czerwiec 2014:,,>>Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: Spisek! Spisek!<< – zdradzanie zdrajczyni w operach i oratoriach opartych na Athalie Racine’a”
 • 7 grzechów głównych a społeczeństwo, czerwiec 2014: ,,Morderstwo postaci za pomocą grzechów – studium przypadku na podstawie Atalii Racine’a oraz jej przeróbek”
 • Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną, czerwiec 2014: ,,Przerabiając szkolną sztukę na potrzeby innego teatru szkolnego – kariera Atalii Racine’a na scenach szkolnych w XVIII wieku”
 • Świat bliski i świat daleki Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru, czerwiec 2014 ,,The Messenger’s Speech as an Attempt to Adapt to the Traumatic Experiences in the 17th-century French Tragedy”
 • Kiedy kobieta spotyka mężczyznę… Konferencja doktorancka na temat relacji damsko-męskich w antycznych narracjach kultur śródziemnomorskich, maj 2014: ,,>>Nie wszyscy bohaterowie nadają się na Celadonów<< – recepcja antycznych relacji damsko-męskich w klasycznej tragedii francuskiej”
 • Kwiat co zakwita na ostrzu ze stali… Zbrodnia i kara, tortury i rzeź w sztuce, literaturze i pamięci Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka, maj 2014: ,,>>Miecz wszystkich się jej zbrodni zemścił na jej życiu…<< – werbalizowanie ukarania zbrodni królowej Atalii w przeróbkach dramatu Racine’a”
 • Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka, maj 2014: ,,>>Zesłano baśnie do pokoi dziecinnych<< – baśnie a dzieci w eseju O baśniach Tolkiena”
 • A Young Researchers’ Conference on Animals – Mental, Linguistic, and Literary Representations, kwiecień 2014: ,,Serpentine rulers of Athens – power and animality in Ancient Greece”
 • Wykluczeni: definicja – odmiany – recepcja, marzec 2014: ,,Ilekroć wykluczona? Obraz królowej Atalii w sztuce Jeana Racine’a”
 • Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena, marzec 2014: ,,Miejsca zakazane i miejsca święte Ardy”
 • Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ,,Wybitni – Wizualnie”, marzec 2014: ,,I ty zostaniesz Apollonem – ostatni przedrewolucyjni królowie Francji i bóstwo solarne”
 • Rewolucja – studencko-doktorancka konferencja naukowa, styczeń 2013: ,,Dwa zamachy stanu w teatrze”
 • Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze: Religia a tajemnica, czerwiec 2012: ,,Święte tajemnice Jerozolimy widziane przez siedemnastowiecznych Francuzów”
 • Zachód oczami Wschodu Fuzja światów – dyfuzja kultury, maj 2012: ,,Obraz chrześcijaństwa z perspektywy Japonii na podstawie przedstawień w mandze i anime”
 • Dynamika metamorfoz aktorskich. Starożytność, maj 2012: ,,Ion konstruktem Eurypidesa? Ion konstruktem XIX wieku?”
 • Bo to zła kobieta była… Hetery, prostytutki, wariatki – kulturowy obraz kobiety, grudzień 2011: ,,Szaleństwo królowej Atalii w sztuce Jeana Racine’a”

Zajęcia prowadzone:

 • Język francuski – grupa początkująca 4018-LEK-FRAN0 (2015/16)
 • Język francuski – grupa średniozaawansowana 4018-LEK-FRAN1 (wraz z prof. Maciejem Abramowiczem) (2015/16)
 • Język francuski – grupa początkująca 4018-LEK-FRAN0 (wraz z prof. Maciejem Abramowiczem) (2014/15)
 • Komputer w pracy naukowej humanisty – ujęcia praktyczne 4018-WAR9-CLASS (2014/15)
 • Teatr i dramat za Ludwika XIV 4018-KON145-CLASS (wraz z dr. Michałem Mizerą) (2013/14)

Publikacje

Książki
Artykuły naukowe
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content