Select Page

Biogram

Filozofka feministyczna i teoretyczka kultury. Studiowała filozofię, filologię romańską i gender studies na UW. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2007 roku obroniła doktorat poświęcony problematyce rodziny w filozofii społecznej. Od 2003 roku wykładała na Gender Studies UW, w semestrze zimowym 2009/2010 – visiting scholar w UC Berkeley; w zimie 2010 – stypendystka University of Orebro w Szwecji; w latach 2011 – 2013 adiunkt w Instytucie Kultury UJ, w latach 2013–2014 stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, w latach 2014–2016 stypendystka Institute of Cultural Inquiry w Berlinie. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i esejów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, antologiach tekstów oraz katalogach sztuki. Opublikowała dwie monografie: Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (Warszawa, 2009) oraz Sztuka jako pozór? Cenzura i inne formy upolityczniania kultury (Kraków, 2013), jest współredaktorką dwóch antologii tekstów: Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy, wraz z dr. Jankiem Sową oraz Futuryzm miast przemysłowych, wraz z Martinem Kaltwasserem oraz dr. Kubą Szrederem (2007). Jest członkinią Rady Naukowej czasopisma filozoficznego Praktyka Teoretyczna, członkinią Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa oraz afiliowaną współpracowniczką Institute of Cultural Inquiry w Berlinie: https://www.ici-berlin.org/people/majewska/.
Aktualnie prowadzi projekt badawczy „Wczesna Solidarność oraz Czarny Protest w koncepcji kontrpubliczności oraz «Podporządkowanych innych»” finansowany ze środków NCN.

Główne pola badawcze:
teorie sfery publicznej i kontrpubliczności, affect studies, feministyczna teoria kultury, cenzura, opór i solidarność

Hobby:
tarot, joga, fotografia

Publikacje

 

Media

 Kwiecień 2016
„Słaby opór i siła bezsilnych”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
OBIEG logo

 

 

marzec 2014 O książce Sztuka jako pozór? Wywiad z dr. Piotrem Juskowiakiem 
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.