Select Page

Ludzie

Biogram

Ukończyłam archeologię i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 r. obroniłam na Wydziale „Artes Liberales” UW pracę doktorską dotyczącą klasyfikacji w kulturze przedhiszpańskich Indian Nahua, na przykładzie terminologii pokrewieństwa. Od wielu lat jestem związana z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata” na Wydziale „Artes Liberales” (encounters.al.uw.edu.pl), kierowaną przez dr hab. Justynę Olko. W ramach tej współpracy brałam i biorę udział w projektach badawczych:

 • „Językowe spotkania Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2010-2013);
 • „Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii w perspektywie porównawczej, XVI-XIX wiek” (Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014);
 • „Europe and America in Contact: A Multidisciplinary Study of Cross-Cultural Transfer in the New World Across Time” (European Research Council, 2012-2017).

Prócz tego realizowałam i realizuję własne projekty:

 • „Zastosowania terminologii pokrewieństwa w języku nahuatl w świetle kolonialnych źródeł pisanych z terenu środkowego Meksyku” (Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013);
 • “Conceptualizing the New: Nahua Ways of Expression Induced by Cultural Contact” (John Carter Brown Library, Providence, 2013);
 • „Zaginiony spis ludności w języku nahuatl z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: tłumaczenie i krytyczne opracowanie szesnastowiecznego manuskryptu” (Narodowe Centrum Nauki, 2017-2020).

Jak wyraźnie wskazują tematy podejmowanych przeze mnie projektów, do moich zainteresowań naukowych należą przede wszystkim kultura i język Indian Nahua w okresie przedhiszpańskim i kolonialnym. Interesuję się też ewangelizacją Meksyku, konkwistą, tłumaczeniem międzykulturowym, źródłoznawstwem. Uwielbiam prowadzić badania w archiwach.

Publikacje

 • 2016: Teotamachilizti: an analysis of the language in a Nahua sermon from colonial Guatemala (współautor: Magnus Pharao Hansen), „Colonial Latin American Review”, vol. 25 (2), ss. 220-244.
 • 2015: Diálogo con Europa, diálogo con el pasado. Antepasados y tradición entre la nobleza colonial nahua (współautor: Justyna Olko), „Revista Española de Antropología Americana”, vol. 45 (1), ss. 57-74.
 • 2015: The Usage of Nahuatl Kinship Terms in Polite Speech [w:] Politeja, vol. 38, Europe – Latin America Cultural Encounters, ss. 69-86.
 • 2014: Los nobles nahuas: señores y vasallos. Un análisis filológico del término pillotl, „Itinerarios”, vol. 19, ss. 9-24.
 • 2013: La carrera de Ixtlilxochitl: una comparación entre fuentes pictográficas y escritas [w:] Códices del centro de México. Análisis comparativos y estudios individuales, M.A. Ruz Barrio, J.J. Batalla Rosado (eds.), Uniwersytet Warszawski, Wydział “Artes Liberales”, Warszawa, ss. 43-54.
 • 2011: “Holy Family.” The Nahuatl Kinship Terms in the Context of Christianity, „Estudios de Cultura Náhuatl”, vol. 42, ss.109-138.
 • 2007: Algunas notas en torno a la sucesión real en Texcoco en los años 1520-1545, „Itinerarios”, vol. 6, ss.163-174.

Książki autorskie / współautorskie

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content