Select Page

Biogram

Literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury. Rozprawę doktorską, poświęconą współczesnej literaturze portugalskiej, obroniła w 1999 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też, w 2003 roku, uzyskała habilitację na podstawie pracy Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. Odbyła staże naukowe w Portugalii jako stypendystka Instytutu Camõesa i Fundacji Calouste’a Gulbenkiana (dwukrotnie); była również stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i realizowała szereg projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. W ramach jednego z nich powstała m.in. książka Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej (2015). Prowadziła też badania nad wieloma kulturami pozaeuropejskimi, m.in. w Malezji, Maroku, Gwinei-Bissau.

Od kilku lat pracuje nad definicją kondycji transkulturowej, jakościowo odmiennego stanu bytowania człowieka, leżącego ponad sferą kulturowych automatyzmów. Zakłada, że ta niezwykle trudna do uchwycenia, hipotetyczna możliwość doświadczenia i komunikacji poza jakąkolwiek kulturą, a więc także poza osadzonym w niej językiem może się niekiedy urzeczywistniać, i to nie tylko we współczesnych warunkach świata zglobalizowanego. Toteż śladów granicznych doświadczeń i prób radykalnego wybicia się poza kulturę szuka w spuściźnie epok dawnych, ze szczególną uwagą przyglądając się myśli heterodoksyjnej, poszukiwaniom mistycznym i innym przejawom duchowego nonkonformizmu. Elementem tego szeroko zakrojonego programu są badania dotyczące języka adamowego, realizowane w roku akad. 2017/2018 we Francji. To marzenie o odzyskaniu mowy anielskiej, nie tylko sprzed katastrofy wieży Babel, ale i sprzed kultury jako wytworu człowieczeństwa w jego ułomnej, postedenicznej postaci, przez wieki ożywiało mistyków i uczonych w obrębie całego, nie tylko chrześcijańskiego Śródziemnomorza. Odżyło też w dobie wypraw morskich, które wielu renesansowych myślicieli postrzegało jako szansę zjednoczenia ludzkości i realizacji millenarystycznej utopii.

Zainteresowania:
Podróże i literatura świata (więcej informacji: http://www.ewa-lukaszyk.com/travels—world-literature.html); poznawanie kolejnych, coraz dziwniejszych języków; sokolnictwo.

Wybrane projekty:

2017–2018

The search for the Adamic language and the emergence of transcultural aspiration in the aftermath of the European maritime discoveries („Poszukiwanie języka adamowego i wyłonienie się aspiracji transkulturowej w następstwie europejskich odkryć morskich”), finansowany w ramach programu Marie Curie (Instytut Studiów Zaawansowanych Doliny Loary LE STUDIUM).

2016–2017

Literatura portuguesa desde o Romantismo até à atualidade: em busca duma fórmula inovadora de apresentação do conteúdo histórico-literário ao público estrangeiro („Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności: w poszukiwaniu innowacyjnej formuły prezentacji treści historyczno-literackich czytelnikom zagranicznym”), finanowany przez Fundację Calouste’a Gulbenkiana (Lizbona).

2013–2015

„Styl późny” w twórczości José José Saramago, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 3).

Więcej informacji na temat prowadzonych badań i ich wyników można znaleźć na stronie http://www.ewa-lukaszyk.com/.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.