Select Page

Biogram

Tytuł doktora w 2005 na Uniwersytet Wrocławskim na podstawie rozprawy „Elementy literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza”.

Od stycznia 2016 zatrudniona na Uniwersytetem Warszawskim, Wydział „Artes Liberales”. Współpracuje z Instytutem Badań Literackich i innymi ośrodkami akademickimi w całej Polsce, a także za granicą. Członek redakcji rocznika „Góry, Literatura, Kultura”.
Zainteresowania badawcze zogniskowane wokół twórczości Henryka Sienkiewicza oraz innych twórców okresu pozytywizmu. Szczególnie w zakresie badania rękopisów, śladów spuścizny pozaliterackiej najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku, co przybliża jej badania do kręgu krytyki genetycznej, która staje się coraz większą fascynacją.
W wolnych chwilach pisze dla dzieci książeczki przybliżające sylwetki polskich pisarzy. Opublikowała jedną z nich: „To ja, Sienkiewicz” (2013)

Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty
W ramach konkursów ogłoszonych przez Instytut Książki
„Dekady Henryka Sienkiewicza”
W ramach projektów Narodowego Centrum Nauki w charakterze uczestnika grantu
„Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania”, grant Uniwersytetu Warszawskiego; Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” kierowany przez prof. zw. Tadeusza Józefa Bujnickiego (Numer Grantu nadany przez NCN: 2012/06/A/HS2/00252; Numer nadany przez Uniwersytet Warszawski: 4413)

„Na pograniczu kultur. Literackie i paraliterackie recepcje obyczaju, tradycji, kultury umysłowej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”, grant kierowany przez prof. dra hab. Mariana Ursela (N N103 394240)

„Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu (naukowe, podróżopisarskie, literackie świadectwa upowszechniania wiedzy w zakresie przyrodoznawstwa, krajoznawstwa i kultury XIX w.)”, grant kierowany przez dr hab. Małgorzatę Łoboz, (N N103 394140)

Jestem także członkiem zespołu kierowanego przez prof. Marię Bokszczanin, ubiegającego się o grant na edycję korespondencji do Henryka Sienkiewicza
W ramach projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
„Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa”, grant Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza kierowany przez dr hab. Beatę Katarzynę Obsulewicz-Niewińską (NPRH 0134/FNiTP/H11/80/2011)
publikacje (wybrana bibliografia)
Czytane pod skreśleniem. Analiza procesu myślowego Sienkiewicza na podstawie rękopisów nowel (w druku)
B. Prus, Pisma wszystkie, seria B: Powieści, t. I, Pałac i rudera, wstęp i opr. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Warszawa-Lublin 2016.
Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice, Opole 2014
Jeden autor, kilka wersji. Wokół Sabałowej bajki, [w:] „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adma Mickiewicza”, IX (LI) 2016, s. 1-10.
Nad czym pracował Prus? Uwagi o rękopisie „Pałacu i rudery”, [w:] „pl.it/rassegna italiana di argomenti polacchi”, nr. 6 (VI), 2015, s. 93-106
Ślad ręki – ślad myśli. O rękopiśmiennych odmianach „Niewoli tatarskiej”, [w:] „Ruch Literacki” z. 4 2015, s. 377-387.
Malowanie słowem, mówienie dźwiękiem. Na marginesie małych form narracyjnych Henryka Sienkiewicza, [w:] „Europa Orientalis. Studi e Ricerche Sui Paesi dell’Est Europeo” 32 (2013), s. 123-136.
„W górach Kaukazu” Wacława Sieroszewskiego, [w:] „Góry – Literatura – Kultura”, t. 7, red. E. Grzęda, Wrocław 2013, s. 179 – 182.

Zainteresowania pozanaukowe:
Michał Anioł, proza Gabriela Marqueza i Dawida Grossmana, tango…

Publikacje

  • Czytane pod skreśleniem. Analiza procesu myślowego Sienkiewicza na podstawie rękopisów nowel (w druku).
  • B. Prus, Pisma wszystkie, seria B: Powieści, t. I, Pałac i rudera, wstęp i opr. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Warszawa-Lublin 2016.
  • Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice, Opole 2014.
  • Jeden autor, kilka wersji. Wokół Sabałowej bajki, [w:] „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adma Mickiewicza”, IX (LI) 2016, s. 1-10.
  • Nad czym pracował Prus? Uwagi o rękopisie „Pałacu i rudery”, [w:] „pl.it/rassegna italiana di argomenti polacchi”, nr. 6 (VI), 2015, s. 93-106.
  • Ślad ręki – ślad myśli. O rękopiśmiennych odmianach „Niewoli tatarskiej”, [w:] „Ruch Literacki” z. 4 2015, s. 377-387.
  • Malowanie słowem, mówienie dźwiękiem. Na marginesie małych form narracyjnych Henryka Sienkiewicza, [w:] „Europa Orientalis. Studi e Ricerche Sui Paesi dell’Est Europeo” 32 (2013), s. 123-136.
  • W górach Kaukazu” Wacława Sieroszewskiego, [w:] „Góry – Literatura – Kultura”, t. 7, red. E. Grzęda, Wrocław 2013, s. 179-182.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content