Select Page

Ludzie

Biogram

Kulturoznawca i historyk, badaczka recepcji antyku, adiunkt naukowy na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie z historii (specjalność nauczycielską; specjalizację z historii starożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia licencjackie z kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM (specjalność dialog w kulturze europejskiej). W 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UAM obroniła rozprawę doktorską z kulturoznawstwa pt. „Przemiany wizerunku Kleopatry VII, królowej Egiptu. Między narracją historyczną a kulturą popularną”, której promotorami byli prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz i dr Magdalena Kamińska, a zrecenzowali pracę prof. dr hab. Katarzyna Marciniak (Wydział „Artes Liberales” UW) i prof. dr hab. Dariusz Brzostek (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Nagradzana stypendiami naukowymi (m.in. rektora dla najlepszych studentów, rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckim, stypendium projakościowym dla doktorantów, stypendium naukowym Miasta Gniezna); autorka artykułów naukowych z zakresu historii starożytnej oraz kulturoznawstwa; aktywna uczestniczka i organizatorka wielu konferencji oraz ekspedycji naukowych (m.in. do Rzymu w 2008 r., do Kampanii w 2009 r. i do Londynu w 2010 r.), a także koordynatorka imprez naukowo-kulturalnych (m.in. wystawy pt. „Egiptomania”; projektu „Metamorfozy”).

Obecnie zajmuje się recepcją antyku w zabawkach i grach dla dzieci oraz młodzieży. Pracuje w projekcie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant.

Zainteresowania naukowe:
Recepcja wizerunków antycznych postaci historycznych w popkulturze (szczególnie Kleopatry VII); recepcja antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej (szczególnie w zabawkach); współczesne przejawy egiptomanii

Zainteresowania pozanaukowe:
Rozwój osobisty (aktywna trenerka umiejętności interpersonalnych); aktywność społeczna dla dzieci i seniorów (projekty, wystawy, warsztat); muzyka filmowa; tworzenie własnej biblioteczki zwykłych-niezwykłych dzieł literackich.

Publikacje

  • A. Kulpa, The Image of Cleopatra VII, Queen of Egypt. Between Historical Narrative and Popular Culture (Summary of Professional Accomplishments), Studia Europaea Gnesnensia 15, 2017, Gniezno 2017, s. 329–337.
  • Kulpa, Sekrety urody Kleopatry. Recepcja wizerunku starożytnej królowej we współczesnych usługach i produktach kosmetycznych, Studia Kulturoznawcze 2, 8, 2015, s. 103–118.
  • Kulpa, Wizerunek Kleopatry VII w sztuce XIX wieku – skonstruowany czy zrekonstruowany?, Perspektywy Kulturoznawcze 4, 2014, s. 154–167.
  • Kulpa, Can we buy Egypt in a nutshell? About the contemporary examples of egyptomania’s signs. Gniezno 2013, [w:] Explicite and implicite meanings of cultural communication, red. K. Jędraszczyk, Gniezno 2015, s. 259–279.
  • Kulpa, Egipt Kleopatry VII w oczach Rzymian – rozważania nad źródłami do okresu panowania ostatnich Ptolemeuszy, Interlinie: Interdyscyplinarne Czasopismo Internetowe 1, 5, 2012, s. 67–78.
  • Kulpa, Być kobietą… być jak Barbie? Rozważania o socjalizacji dziewczynek do płci za pomocą słynnej zabawki, [w:] Kultura- Media- Etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, red. P. Pawlak, W. Strzelecki, G. J. Morais da Costa, Gniezno 2012, s. 255–268.
  • Kulpa, Seksualność starożytnych. Prostytucja w Rzymie na przykładzie domu publicznego w Pompejach z I w. po Chrystusie, [w:] Seksuologia. Aspekty humanistyczne, red. G. Jarząbek- Bielecka, Poznań 2011, s. 47–52.
  • Kulpa, Egipska (pop)królowa, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska i P. Wierzba, Kraków 2012, s. 297–307.
  • Kulpa, Kleopatra VII we współczesnej kulturze popularnej- przekaz źródeł czy stereotyp postrzegania Egiptu?, Studia Europaea Gnesnensia 1-2, 2010, Poznań- Gniezno 2010, s.163–181.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content