Select Page

Ludzie

Biogram

Antropolog kultury. Absolwent filozofii (IF) i kulturoznawstwa (IKP) w ramach Kolegium MISH UW. Jego praca magisterska dotyczyła zawartości filozoficznej w twórczości Brunona Schulza (promotor: dr hab. Aleksandra Horecka). Doktorant ŚTSD (program „Na styku natury i kultury”).

W latach 2012–2016 prowadził badania terenowe na temat pamięci o Armii Radzieckiej na terenie byłego Województwa legnickiego (pod kierunkiem dr Zuzanny Grębeckiej) oraz badania na temat prywatnych muzeów i kolekcji okolic Wielopola Skrzyńskiego (pod kierunkiem dr. Zbigniewa Benedyktowicza). Obecnie (od 2015) prowadzi badania terenowe nad kulturą europejskich ekowiosek (DG MNiSW).

Miłośnik twórczości Brunona Schulza, błąkania się po górach, zabitych dechami wiosek, spania w hamaku i siedzenia w lesie. Warszawski przewodnik miejski. Członek Spółdzielni Etnograficznej.

Udział w projektach badawczych:
2020-2021
Etiuda MNiSW, kierownik projektu
2015–2019
Realizacja projektu „Agronauci. Europejskie ekowioski w perspektywie nauk o kulturze” (Diamentowy Grant MNiSW)
2012–2013

Udział w projekcie „Legnica – pamięć podzielonego miasta” (NCN) pod kierunkiem dr Zuzanny Grębeckiej

Publikacje

 1. Krassowski (2021) Niepełnosprawczość. Antropocen i modernistyczne sny, „Przegląd kulturoznawczy” 1 (47) 2021. [w druku]
 2. Krassowski, Młynarski (2020) Pozorny kryzys własności. Współdzielony rower miejski – koniec konsumpcji czy utopia współdzielenia?, „Przegląd kulturoznawczy” 4 (46) 2020.
 3. Krassowski (2020) Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne [w:] Utopia a edukacja. Dysonanse, kontrasty i harmonie wyobrażeń świata możliwego, red. Rafał Włodarczyk, IPUW, Wrocław 2020.
 4. Krassowski (2019) Spacerkiem po ekowioskachPrzekrój [online] https://przekroj.pl/spoleczenstwo/spacerkiem-po-ekowioskach-marcin-krassowski. [popularyzacja]
 5. Krassowski (2018) Szkic o rozdziałach i pudełkach, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 4/4
 6. Krassowski (2018) Kim do diabła jest Mariusz Tchorek?, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 4/4
 7. Grębecka, Krassowski (2018) Badać razem, pisać osobno, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1-2/4. 
 8. Krassowski (2018) W las, „Przegląd Humanistyczny”, 2/4.
 9. Krassowski (2017) Dla kogo galeria? [w:] Galerie niezależne 2017 – obserwacja uczestnicząca, Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury.
 10. Krassowski (2016) Epopeja pociągowa –– biografia i zoegrafia. [w:] Kultura małych i średnich miast, Wrocław: IMPART.
 11. Krassowski (2015). Druga jesień. Kolekcje okolic Wielopola Skrzyńskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1-2/4.
 12. Krassowski (2015). Everything, but Kempiński. Rozmowa z Katy Bentall, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1-2/4.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content