Select Page

Ludzie

Biogram

Przebieg kariery naukowej:
Studia magisterskie z filozofii i nauk politycznych odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Humboldt-Universität w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Freie Universität w Berlinie. Od 2008 roku pracuje w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w tym m.in. jako zastępca dyrektora (2014–2020), zaś obecnie jako pełnomocnik dyrektora ds. naukowych. Współkształtuje program naukowy i wydawniczy Centrum, będąc m.in. redaktorem serii Idea solidarności, która służy tworzeniu nowego kanonu wiedzy o ruchu związkowym Solidarność i dzisiejszym rozwoju idei solidarności. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze:
Interesuje się współczesną teorią społeczną i polityczną, hermeneutyką i fenomenologią. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmował się m.in. historią idei solidarności, współczesnymi ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i przeobrażeniami tożsamości podmiotowej.

Stypendia naukowe:
Stypendysta fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar Catholic University of America w Waszyngtonie.

Zainteresowania pozanaukowe:
Sztuka współczesna, muzealnictwo, kultura rocka progresywnego, twórczość King Crimson i Davida Bowie.

Publikacje

 • Solidarity, Democracy, Europe, red. Basil Kerski, Jacek Kołtan, Gdańsk 2021.
 • Stocznia. Nie-intencjonalny dizajn / Shipyard. Un-Intentional Design, red. Jacek Kołtan, Jacek Ryń, Jarosław Szymański, Andrzej Trzeciak, Gdańsk 2021.
 • Kontrrewolucja u bram, red. Jacek Kołtan, Grzegorz Piotrowski, Gdańsk 2020.
 • Solidarność, demokracja, Europa, red. Basil Kerski, Jacek Kołtan, Gdańsk 2020.
 • Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Gdańsk 2016.
 • Solidarity and the Crisis of Trust, red. Jacek Kołtan, Gdańsk 2016.
 • European Solidarity Centre Permanent Exhibition. Anthology, red. Jacek Kołtan,
  Ewa Konarowska, Gdańsk 2015.
 • European Solidarity Centre Permanent Exhibition. Catalogue, red. Basil Kerski, Konrad Knoch, Jacek Kołtan, Paweł Golak, Gdańsk 2015.
 • Wystawa Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia, red. Jacek Kołtan,
  Ewa Konarowska, Gdańsk 2014.
 • Obywatele ACTA, red. Łukasz Jurczyszyn, Jacek Kołtan, Paweł Kuczyński,
  Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Gdańsk 2014.
 • Solidarność i kryzys zaufania, red. Jacek Kołtan, Gdańsk 2014.
 • Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths, Würzburg 2012.
 • Solidarność. A Peaceful Revolution, red. Jacek Kołtan, Mirosław Chojecki, Gdańsk 2009.
 • Solidarność. Eine friedliche Revolution, red. Jacek Kołtan, Mirosław Chojecki, Gdańsk 2009.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content