Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej „Metaphoric and metonymic nature of language. A comparison of English and Mayan languages in the cognitive linguistic perspective”, która analizuje naturę języka i na przykładach zaczerpniętych z języków europejskich, australijskich i majańskich próbuje wyjaśnić naturę trudności, jakie napotykamy przy czytaniu starożytnych inskrypcji. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie), gdzie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Understanding the Ancient Maya. Cognitive analysis of the language of glyphic texts of the Classic Period” pod kierunkiem prof. Justyny Olko i prof. Elżbiety Górskiej. Jest to próba wykazania, co język pisany może ujawnić odnośnie kultury i sposobu myślenia jego użytkowników. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne na postawie swoich autorskich programów z zakresu epigrafiki majańskiej (History written in glyphs) i lingwistyki kognitywnej (Language as a window into human mind).

Zainteresowania naukowe:
język, lingwistyka kognitywna, epigrafika majańska, systemy pisma. W szczególności zajmuje się semantyką i gramatyką klasycznego języka Majów oraz multimodalnością inskrypcji z okresu klasycznego (250–950 n.e.).

Publikacje

  • Hamann, Agnieszka. 2014. ‘Why Is It so Difficult to Understand the Language of a Culture That Is Gone? The Challenges of Maya Decipherment in Cognitive Linguistic Perspective’. Mesoamerican Writing Systems, Contributions in New World Archaeology, 7: 15–36.
  • Hamann, Agnieszka. 2015. ‘Conceptual Blending as an Example of Syncretism in Language and Thought’. In , 119–29. Kraków: Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy ‘Maska’ Uniwersytetu Jagiellońskiego. http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/monografie-i-publikacje/synkretyzm-nowego-swiata.
  • Hamann, Agnieszka. 2016. ‘Through the Valley of the Shadow of Death: Death as a Typical Domain Requiring Non-Literal Treatment’. Into the Underworld: Archaeological and Anthropological Perspectives on the Afterlife in the Pre-Columbian Americas, Contributions in New World Archaeology, 10: 11–23.
  • Hamann, Agnieszka. 2017. ‘Tz’ib ’write/Paint’. Multimodality in Maya Glyphic Texts’. Visible Language 51.1: 33–51.
  • Hamann, Agnieszka. in press. ‘In Search of Deliberateness in Ancient Maya Texts’. In Drawing Attention to Metaphor. Case Studies across Time Periods, Cultures and Modalities, edited by Camilla Di Biase-Dyson and Markus Egg. Figurative Thought and Language. Amsterdam: John Benjamins Publishers.
  • Hamann, Agnieszka. in press. ‘Why “he/She” Is Not a Relevant Distinction in Classic Mayan? How Grammar Reveals Patterns of Thought’. Contributions in New World Archaeology.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content