Select Page

Ludzie

Biogram

Przebieg kariery naukowej:

Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku.

Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University of Warsaw. Sekretarz Pracowni Studiów Helleńskich. Elektor UW 2008–2012. Koordynator Programu ERASMUS w IBIAL 2010–2014.

Członek Towarzystwa Przyjaciół Grecji. Opiekun roku w Akademii „Artes Liberales” (2003–2007). Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grecji (2004-2008). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Studiów Nowogreckich. Od 2016 roku prodziekan ds. studenckich w WAL.

Sekretarz grantu Cypr: historia, kultura, literatura, kierowanego przez prof. Małgorzatę Borowską (2010–2014), uczestnik grantu Sparta w literaturze i kulturze polskiej (2012–2015), kierownik grantu Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim (2013–2016).

Stypendia językowe i naukowe:
ΘΥΕΣΠΑ (letni kurs językowy na Uniwersytecie Ateńskim), ΙΜΧΑ (Instytut Studiów Bałkańskich w Salonikach), ERASMUS (Uniwersytet Ateński), IKY (stypendium rządu greckiego, Uniwersytet w Janenach). Staż dydaktyczny na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (kwiecień 2010), nagroda Rektora UW (2010 i 2015).

Zainteresowania naukowe:
Współczesna Grecja i współczesny Cypr, a w szczególności społeczeństwo (kwestie tożsamości narodowo-kulturowe), folklor, literatura XX i XXI wieku (proza), podróżnicy i podróże do Grecji i na Cypr.

Zainteresowania pozanaukowe:
Literatura fantastyczna, podróżowanie (Grecja, Cypr, Czechy), informatyka, cRPG i sandboksy, astronomia, narciarstwo.

Publikacje

 • Etnografografia, „Etnografia Polska”, 43 (1999), s. 132-145.
 • The Shadow of Diglossia. Modern Greek Language Condition at the Turn of Centuries, „EOS” 89 (2002), s. 137-143.
 • Turning the Blind Eye. Secret Life of Foreign Words in Modern Greek, „EOS” 92 (2005), s. 121-132.
 • Przejazdem w Grecji. Polscy podróżnicy w Grecji w XIX i XX wieku, w: Filhellenizm polski. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007, s. 309-315.
 • Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich podróżników, DiG Warszawa 2009.
 • Emmanouil Roidis´ Stories about Animals, w: Birthday Beasts´ Book, red. K. Marciniak i in., Warszawa 2011, s. 133-140.
 • Grecja w kryzysie. „Podróżując po Grecji” Nikosa Kazandzakisa, w: Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku, red. M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki, Warszawa 2012, s. 173-184.
 • Radziwiłł i Sękowski na wodach Archipelagu, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 186-199.
 • Powstanie greckie jako maska dla wydarzeń powstania styczniowego w powieści KazimierzaGregorowicza,” Karaiskakis. Obrazek historyczny z epoki Powstania Greckiego 1819″, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012, s. 269-276.
 • Patrick Leigh Fermor’s ‚Helleno-Romaic Dilemma’, „Colloquia Humanistica” 1 (2012), s. 135-144.
 • Talking Animalish in Science-fiction Creations. Some Thoughts on Literary Zoomorphism, „Dialogue and Universalism” 1 (2014), s. 219-226.
 • Grecy udomawiają Greków, “Stan Rzeczy”, 3 (2012), s. 116-136.
 • Na Pierwszym Cmentarzu Miejskim w Atenach, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2(5) (2012), s. 83-98.
 • Cypr w relacjach polskich podróżników od XVI do XX wieku, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, red. J. Jorjis, J. Kazamias, Nikozja 2011, s. 48-80.
 • Polska bibliografia książek poświęconych Cyprowi, w: Polska – Cypr. Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe, red. J. Jorjis, J. Kazamias, Nikozja 2011, s. 288-296.
 • Geografia, klimat i przyroda Cypru, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I, red. M. Borowska, D. Maliszewski, P. Kordos, Warszawa 2014, s. 14-30.
 • Polscy podróżnicy na Cyprze i o Cyprze, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. I, M. Borowska, D. Maliszewski, P. Kordos, Warszawa 2014, s. 375-390.
 • Współczesne społeczeństwo cypryjskie, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, M. Borowska, D. Maliszewski, P. Kordos, Warszawa 2014, s. 259-282.
 • O cypryjskiej kulturze ludowej, w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. II, red. M. Borowska, D. Maliszewski, P. Kordos, Warszawa 2014, 333-352.
 • Głupie, złe i brzydkie. Kalikandzari – greckie antykrasnoludki, w: Ludzie i krasnoludki, powinowactwa z wyboru, red. T. Budrewicz i in., Warszawa 2014, s. 65-72.
 • Polscy podróżnicy w Sparcie (wraz z Alicją Kordos), w: Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Speina, K. Tomaszuk, Warszawa 2014, s. 357-382.
 • Object in traditional Greek dance: a methodological adventure, w: Proceedings of the 40th CID Dance Congress in Athens, tekst dostępny online: http://tinyurl.com/pn9hn8g.
 • O spartańskim pochodzeniu Maniotów, w: Sparta w kulturze polskiej, t. 2, red. Maria Kalinowska i in., Warszawa 2015, s. 245-267.
 • „Nie zapominam i walczę”. Potomkowie greckocypryjskich uchodźców uczą się o skutkach inwazji tureckiej, „Przegląd Historyczny” 3 (2015), s. 531-550.
 • Parę uwag o nowogreckiej tożsamości, w: O wątpieniu, red. E. Kossowska, B. Bokus, Piaseczno 2015, s. 114-123.
 • Dodatek do archipelagu.Nowogrecka kolonia Christosa A. Chomenidisa, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016.
 • A Child among the Ruins: Some Thoughts on Contemporary Modern Greek Literature for Children, w: Our Mythical childhood… The Classics and Literature for Children and Young Adults, red. K. Marciniak, Leiden 2016, s. 127-142.
 • A Friend from Outer Space, w: De Amicita. Transdysciplinary Studies in Friendship, K. Marciniak, E. Olechowska, Warszawa 2016, s. 169-178.
 • Nikos Kazantzakis in Early Soviet Russia, w: The Image of Russia in the Balkans (Colloquia Balcanica 4), red. J. Sujecka, K. Usakiewicz, Warszawa 2016, s. 231-242.

Galeria

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content