Select Page

Ludzie

Biogram

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu im. Iwana Franki (specjalizacja: język i literatura ukraińska, język i literatura angielska). W latach 2014–2017 prowadziła badania terenowe na Ukrainie: badała język mieszkańców polskiego pochodzenia w obwodach żytomierskim oraz chmielnickim, a także inskrypcje nagrobne w języku polskim w obwodzie żytomierskim (badania prowadziła pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera). W latach 2016–2017 brała udział w projekcie „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”.

Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera pt. „Język polski wsi Wójtowce obwodu chmielnickiego. Słownictwo”.

Interesuje się socjolingwistyką, kontaktami językowymi, leksykografią.

Publikacje

  • Nazwy odzieży w Wójtowcach na Podolu na tle określeń w wybranych gwarach polskich na Ukrainie, [w:] Slavia Orientalis, nr 4, Warszawa 2017, s. 687-708.
  • Język polski mieszkańców wsi Nowy Zawód (na przykładzie idiolektu BR25), [w:] Studia lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов, Київ 2016, s. 25-32.
  • Польське мовлення у Новому Заводі: фонетика та морфологія (Język polski w Nowym Zawodzie: fonetyka i morfologia), [w:] Студентські лінгвістичні студії, Вип. 7, Житомир 2016, s. 93-99
  • Napisy nagrobne w języku polskim (na materiale cmentarza we wsi Nowy Zawód), [w:] Młodzi o języku dawnym, red. M. Kresa, Warszawa 2015, s. 251-259.
  • Osobliwości języka polskiego mieszkańców wsi Nowy Zawód, [w:] Сталий розвиток: проблеми та перспективи, Житомир 2015, s. 331-338.
  • Надмогильні написи на католицьких цвинтарях Житомирської області (Napisy nagrobne na cmentarzach kotolickich w obwodzie żytomierskim) (we współautorstwie z N. Misiac), [w:] Сталий розвиток: проблеми та перспективи, Житомир 2015, s. 349-361.
  • Польська мова надмогильних написів кладовищ Бердичева (Język polski napisów nagrobnych w Berdyczowie), [w:] Студентські лінгвістичні студії, Вип. 6, Житомир 2015, s. 113-119.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content