Select Page

Biogram

Absolwentka MISH UW. Do jej zainteresowań badawczych należy szeroko pojęta historia intelektualna wieków XVI i XVII, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowożytnego nihilizmu, teorii reprezentacji oraz jezuickiej medytacji. W roku akademickim 2016/2017 prowadziła zajęcia Kryzysy baroku poświęcone kryzysom poznawczym wczesnej nowożytności. Kierowniczka projektu „Polish Emblems/ Emblematy Polskie” (http://polishemblems.uw.edu.pl/), wieloletnia prezeska Koła Kultury Staropolskiej. Obecnie w ramach Diamentowego Grantu przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Pawła Stępnia poświęconą zbiorowi medytacji Marcina Hińczy pt. Plęsy Aniołów (1638). Prywatnie: weganka i fanka rocka lat sześćdziesiątych.

Udział w grantach i wyróżnienia:

2014–2018

Laureatka Diamentowego Grantu, projekt Zapomniany innowator europejskiej emblematyki. Marcin Hińcza – nierozpoznane ogniwo polskiej kultury

2017

Udział w grancie Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, kierownik: dr Mariusz Dworsatschek

2017

Stypendium Bourse Zivi de l’Académie de Stanislas

2015–2016

Udział w grancie Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do roku 1772) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik: prof. Włodzimierz Gruszczyński

2016

Laureatka 2 miejsca w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za pracę magisterską pt. Mowy pogrzebowe Marcina Hińczy – studium historycznoliterackie i edycja napisaną pod kierunkiem dr. hab. Romana Krzywego

2015

Udział w grancie Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej kontynuacja serii wydawniczej, kierownik: prof. Roman Krzywy

2014

Stypendium Istituto Italiano Cultura di Varsavia

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publikacje

Publikacje książkowe
Redakcja tomów zbiorowych

Artykuły naukowe
Tłumaczenia
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.