Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale „Artes Liberales” UW (specjalizacja: kulturoznawstwo – Cywilizacja Śródziemnomorska). Pracownik w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Gabinet Zbiorów XIX wieku.

Zainteresowania naukowe:
Recepcja antyku w popkulturze i literaturze dla dzieci i młodzieży; mitologia i legendy różnych kultur.

Udział w projektach badawczych / wystąpienia konferencyjne:

08.04.2014 r.

Wystąpienie podczas konferencji studencko-doktorskiej pt. „Antyk – reaktywacja. Tradycja grecko-rzymska w kulturze” organizowanej na Wydziale „Artes Liberales” (referat p.t. „Droga do Hadesu”)

09.05.2015 r.

Zaangażowanie w realizację pokazu Akademii Młodych Uczonych podczas 19. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika („Starożytni przy stole. Przekąski mitologiczne.”)

2016–

Udział w międzynarodowym projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” (opracowanie źródeł do kwerendy w XIX-wiecznej prasie rosyjskiej) organizowanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata z siedzibą w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Warszawie oraz Państwowy Instytut Historii Sztuki MK i Państwową Galerię Tretiakowską w Moskwie

2016–

Udział w międzynarodowym projekcie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” kierowanym przez prof. dr hab. Katarzynę Marciniak

15–20.05.2017 r

Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej prowadzonej na Wydziale „Artes Liberales” w ramach grantu zatytułowanej „Our Mythical Hope in Children’s and Young Adults’ Culture… The (In)efficacy of Ancient Myths in Overcoming the Hardships of Life” (referat pt. „When Your Parent Is an Ancient God”)

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content