Select Page

Jednostka: Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”

Choptiany Michał

USOS Academia Biogram Historyk literatury dawnej, absolwent MISH UJ, na Wydziale Polonistyki UJ obronił z wyróżnieniem doktorat na temat retoryki Piotra Ramusa i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na Wydziale „Artes Liberales” realizował trzyletni projekt badawczy pt. „Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400–1700)” finansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki FUGA. Stypendysta The Tokyo Foundation, Funduszy UJ im. S. Estreichera oraz F. Kogutowskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2011, finalista INTER 2013) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik Pracowni „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”. Współredaktor tomów „Reformacja w...

więcej

Bielak Alicja

USOS Ree Sprawdź dyżur Biogram Historyk literatury oraz kultury i religii epok dawnych. Absolwentka MISH UW (2015), na Wydziale „Artes Liberales” obroniła z wyróżnieniem doktorat w 2019 r. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na historii idei między XVI a XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem emblematyki, medytacji, nowożytnego nihilizmu i radykalnej reformacji. Uczestniczyła w szeregu polskich i europejskich projektów (ReIReS, RETOPEA), obecnie zaś jest kierowniczką projektu NCN pt. „Emblematy medytacyjne w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku: źródła, realizacje i cele”. Prowadzi również dwujęzyczną witrynę Polish Emblems (polishemblems.uw.edu.pl). Udział w grantach i wyróżnienia: 2014–2018 Laureatka Diamentowego Grantu, projekt Zapomniany innowator...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content