Select Page

Jednostka: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Kaniecki Przemysław

Biogram Ukończył polonistykę na UMK (2006) i antropologię na UW (2008); doktorat – monografię twórczości Tadeusza Konwickiego – napisał w Instytucie Literatury Polskiej UMK.   Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Książki 2014, Samospalenia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 302 s. 2013, Wniebowstąpienia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 258 s. 2011, W pośpiechu. Tadeusz Konwicki. Rozmawia z Przemysławem Kanieckim, s. 312, wyd. Czarne, Wołowiec. 2008, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, wyd. UAM [w serii monografii filmów „Classics of Cinema / Klasyka Kina”, red. serii M. Hendrykowska i M. Hendrykowski], Poznań, 151 s. Artykuły 2016, Problematyczna „literackość” komiksów Macieja Sieńczyka, w: Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (1),...

więcej

Olechowska Elżbieta

Ree Biogram Filolog klasyczny i medioznawca z wieloletnią praktyką w dziennikarstwie, w zarządzaniu mediami publicznymi, dydaktyce i badaniach naukowych – w Szwajcarii (Université de Genève), Stanach Zjednoczonych (Princeton Institute for Advanced Study), Kanadzie (Canadian Broadcasting Corporation) i od roku 2008/2009 w Polsce (Instytut Badań Iinterdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, od 2012 Wydział „Artes Liberales”). Sekretarz naukowy Wydziału. Dydaktyka Współczesna kultura audiowizualna, recepcja antyku we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej, SF: od literatury starożytnej do kultowych serii telewizyjnych. Bieżące zainteresowania badawcze Etyka porównawcza w mediach w Polsce i na świecie – analiza rozdźwięku między zasadami a praktyką; historia filologii klasycznej (Classics...

więcej

Styka Jerzy

Biogram Dane personalne: ur. 27 marca 1954, w Bratkowicach, woj. Podkarpackie, żonaty, dwóch synów. Edukacja: 1969-1973 Liceum Ogólnokształcące w Dębicy; 1973-1980 studia w Uniwersytecie Jagiellońskim: filologia klasyczna (magisterium w 1977); filologia hiszpańska (magisterium w 1980). Kariera zawodowa: 1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 1987-1988 urlop bezpłatny w UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa; 1995-1999, 2001-2009 stanowisko profesora nadzwyczajnego, od 2008 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim, Wydział Filologiczny; 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ;...

więcej

Paulouskaya Hanna

Ree Biogram Filolog klasyczny, neolatynistka, badaczka recepcji antyku, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (1999). Potem pracowała jako pracownik naukowy w Dziale Starodruków i Książki Rzadkiej w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie oraz w Instytucie Wiedzy Współczesnej w Grodnie jako lektor języka łacińskiego. Jest autorką dwóch rozpraw doktorskich. Pierwszą, z dziedziny historii, o wykorzystywaniu kronik klasztornych do badania dziejów miasta, przygotowała w Instytucie Historii Akademii Nauk Białorusi i obroniła na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (2012). Promotorem pracy był dr hab. Georg Halenczanka. Drugą rozprawę, z literaturoznawstwa, napisaną pod kierunkiem prof. dr....

więcej

Kłos Joanna

Ree Biogram Absolwentka kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej i filologii klasycznej w ramach MISH. Zajmuje się fenomenem plotki w starożytności oraz recepcją antyku w kulturze współczesnej. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A...

więcej

Bazylczyk Dorota

Ree Biogram Absolwentka studiów magisterskich na Kolegium Artes Liberales (specjalność: język – komunikacja–idee) oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunkach: kulturoznawstwo – cywilizacji śródziemnomorskiej  na Wydziale „Artes Liberales” i muzykologia w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów licencjackich na Wydziale „Artes Liberales” odbyła półroczną wymianę studencką w Rzymie (Uniwersytet La Sapienza). Asystentka naukowa przy projekcie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant. Pasjonatka muzyki, kultury włoskiej oraz pracy z dziećmi. Miłośniczka podróży. Zainteresowania...

więcej

Marciniak Katarzyna

Ree Twitter Biogram Filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera, Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki UW, w 2004 roku. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci (druk 2008) na Wydziale Polonistyki UW, w 2009 roku. Odbyła staże naukowe na uczelniach w Austrii, Niemczech i we Włoszech – w tym staż doktorski na Università di Bologna w ramach Stypendium Rządu Republiki Włoskiej oraz post-doc na Freie Universität w Berlinie w ramach stypendium badawczego...

więcej

Mik Anna

Ree Instagram Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania naukowe obejmują takie zagadnienia, jak: fantastyka dziecięca i kultura popularna, animacje wytwórni Walta Disneya oraz wszelkiego rodzaju problemy związane z szeroko rozumianym uniwersum Harry’ego Pottera. Członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Przez wiele lat angażowała się także w prace Koła Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW. Współorganizowała też kilka konferencji, m.in.: Łapacz Snów. Neil Gaiman i jego twórczość czy też O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Obecnie pisze rozprawę doktorską w ramach projektu Our Mythical Childhood… pod kierunkiem prof....

więcej

Kordos Przemysław

Facebook Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University of Warsaw. Sekretarz...

więcej

Sucharski Robert

Biogram Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992–1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998–2001; 2001–2009 adiunktura w OBTA UW/IBI AL UW; kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.