Select Page

Jednostka: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Kulpa Karolina Anna

Biogram Kulturoznawca i historyk, badaczka recepcji antyku, adiunkt naukowy na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie z historii (specjalność nauczycielską; specjalizację z historii starożytnej) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia licencjackie z kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM (specjalność dialog w kulturze europejskiej). W 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UAM obroniła rozprawę doktorską z kulturoznawstwa pt. „Przemiany wizerunku Kleopatry VII, królowej Egiptu. Między narracją historyczną a kulturą popularną”, której promotorami byli prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz i dr Magdalena Kamińska, a zrecenzowali pracę prof. dr hab. Katarzyna Marciniak (Wydział „Artes Liberales”...

więcej

Bartsevich Viktoryia

USOS Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale „Artes Liberales” UW (specjalizacja: kulturoznawstwo – Cywilizacja Śródziemnomorska). Pracownik w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Gabinet Zbiorów XIX wieku. Zainteresowania naukowe: Recepcja antyku w popkulturze i literaturze dla dzieci i młodzieży; mitologia i legendy różnych kultur. Udział w projektach badawczych / wystąpienia konferencyjne: 08.04.2014 r. Wystąpienie podczas konferencji studencko-doktorskiej pt. „Antyk – reaktywacja. Tradycja grecko-rzymska w kulturze” organizowanej na Wydziale „Artes Liberales” (referat p.t. „Droga do Hadesu”) 09.05.2015 r. Zaangażowanie w realizację pokazu Akademii Młodych Uczonych podczas 19. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika („Starożytni przy stole. Przekąski mitologiczne.”)...

więcej

Rybak Krzysztof

Ree Sprawdź dyżur Biogram Asystent naukowy na Wydziale „Artes Liberales” UW. Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Kierownik projektów „Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury” (Preludium NCN, 2021–2024) i „Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989” („Diamentowy Grant” MNiSW, 2016–2020). Interesuje się kulturą kierowaną do niedorosłych odbiorców i recepcją antyku, a na łamach „Kultury Liberalnej”...

więcej

Kaniecki Przemysław

USOS Sprawdź dyżur Biogram Ukończył polonistykę na UMK (2006) i antropologię na UW (2008); doktorat – monografię twórczości Tadeusza Konwickiego – napisał w Instytucie Literatury Polskiej UMK.   Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Książki 2014, Samospalenia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 302 s. 2013, Wniebowstąpienia Konwickiego, wyd. Sub Lupa, Warszawa, 258 s. 2011, W pośpiechu. Tadeusz Konwicki. Rozmawia z Przemysławem Kanieckim, s. 312, wyd. Czarne, Wołowiec. 2008, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, wyd. UAM [w serii monografii filmów „Classics of Cinema / Klasyka Kina”, red. serii M. Hendrykowska i M. Hendrykowski], Poznań, 151 s. Artykuły 2016, Problematyczna „literackość” komiksów Macieja Sieńczyka, w: Między sztuką a codziennością. W stronę...

więcej

Olechowska Elżbieta

Ree Biogram Filolog klasyczny i medioznawca z wieloletnią praktyką w dziennikarstwie, w zarządzaniu mediami publicznymi, dydaktyce i badaniach naukowych – w Szwajcarii (Université de Genève), Stanach Zjednoczonych (Princeton Institute for Advanced Study), Kanadzie (Canadian Broadcasting Corporation) i od roku 2008/2009 w Polsce (Instytut Badań Iinterdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, od 2012 Wydział „Artes Liberales”). Sekretarz naukowy Wydziału. Dydaktyka Współczesna kultura audiowizualna, recepcja antyku we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej, SF: od literatury starożytnej do kultowych serii telewizyjnych. Bieżące zainteresowania badawcze Etyka porównawcza w mediach w Polsce i na świecie – analiza rozdźwięku między zasadami a praktyką; historia filologii klasycznej (Classics...

więcej

Skolimowska Anna

Sprawdź dyżur Biogram ur. 1967, 1992 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej UW, 1999 doktorat na Wydziale Polonistyki UW, 2015 habilitacja na Wydziale „Artes Liberales” UW; kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału „Artes Liberales” UW; specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym, zarówno tradycyjnym, jak i przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych (relacyjne bazy danych, kodowanie tekstu w standardzie TEI); od wielu lat prowadzi prace edytorskie i interpretacyjne nad korespondencją i spuścizną literacką Jana Dantyszka; jej zainteresowania badawcze obejmują także rozmaite aspekty działania renesansowej Respublica Litteraria, a zwłaszcza język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu oraz...

więcej

Paulouskaya Hanna

Ree Biogram Filolog klasyczny, neolatynistka, badaczka recepcji antyku, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (1999). Potem pracowała jako pracownik naukowy w Dziale Starodruków i Książki Rzadkiej w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie oraz w Instytucie Wiedzy Współczesnej w Grodnie jako lektor języka łacińskiego. Jest autorką dwóch rozpraw doktorskich. Pierwszą, z dziedziny historii, o wykorzystywaniu kronik klasztornych do badania dziejów miasta, przygotowała w Instytucie Historii Akademii Nauk Białorusi i obroniła na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (2012). Promotorem pracy był dr hab. Georg Halenczanka. Drugą rozprawę, z literaturoznawstwa, napisaną pod kierunkiem prof. dr....

więcej

Bazylczyk Dorota

USOS Ree Biogram Absolwentka studiów magisterskich na Kolegium Artes Liberales (specjalność: język – komunikacja–idee) oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunkach: kulturoznawstwo – cywilizacji śródziemnomorskiej  na Wydziale „Artes Liberales” i muzykologia w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów licencjackich na Wydziale „Artes Liberales” odbyła półroczną wymianę studencką w Rzymie (Uniwersytet La Sapienza). Asystentka naukowa przy projekcie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant. Pasjonatka muzyki, kultury włoskiej oraz pracy z dziećmi. Miłośniczka podróży....

więcej

Marciniak Katarzyna

USOS Academia Twitter Sprawdź dyżur Biogram Filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera, Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki UW, w 2004 roku. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci (druk 2008) na Wydziale Polonistyki UW, w 2009 roku. Odbyła staże naukowe na uczelniach w Austrii, Niemczech i we Włoszech – w tym staż doktorski na Università di Bologna w ramach Stypendium Rządu Republiki Włoskiej oraz post-doc na Freie Universität w Berlinie w...

więcej

Mik Anna

Ree Instagram Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania naukowe obejmują takie zagadnienia, jak: fantastyka dziecięca i kultura popularna, animacje wytwórni Walta Disneya oraz wszelkiego rodzaju problemy związane z szeroko rozumianym uniwersum Harry’ego Pottera. Członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Przez wiele lat angażowała się także w prace Koła Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW. Współorganizowała też kilka konferencji, m.in.: Łapacz Snów. Neil Gaiman i jego twórczość czy też O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Obecnie pisze rozprawę doktorską w ramach projektu Our Mythical Childhood… pod kierunkiem prof....

więcej

Kordos Przemysław

USOS Facebook Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University...

więcej

Sucharski Robert

USOS Sprawdź dyżur Biogram Studia filologii klasycznej (IFK UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Nonnos z Panopolis i jego «Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – tytuł magistra filologii klasycznej (summa cum laude), asystentura w IFK (1992–1998); rozprawa doktorska w 1998 pod opieką Prof. Oktawiusza Jurewicza „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; adiunktura w IFK UW 1998–2001; 2001–2009 adiunktura w OBTA UW/IBI AL UW; kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content