Select Page

Jednostka: Laboratorium „Na styku natury i kultury”

Krassowski Marcin

USOS Biogram Antropolog kultury. Absolwent filozofii (IF) i kulturoznawstwa (IKP) w ramach Kolegium MISH UW. Jego praca magisterska dotyczyła zawartości filozoficznej w twórczości Brunona Schulza (promotor: dr hab. Aleksandra Horecka). Doktorant ŚTSD (program „Na styku natury i kultury”). W latach 2012–2016 prowadził badania terenowe na temat pamięci o Armii Radzieckiej na terenie byłego Województwa legnickiego (pod kierunkiem dr Zuzanny Grębeckiej) oraz badania na temat prywatnych muzeów i kolekcji okolic Wielopola Skrzyńskiego (pod kierunkiem dr. Zbigniewa Benedyktowicza). Obecnie (od 2015) prowadzi badania terenowe nad kulturą europejskich ekowiosek (DG MNiSW). Miłośnik twórczości Brunona Schulza, błąkania się po górach, zabitych dechami wiosek,...

więcej

Golik Paweł

USOS Biogram Moje zainteresowania naukowe ewoluowały od chemii (jeszcze w liceum), poprzez biochemię i i genetykę molekularną, aż do genetycznych podstaw mechanizmów ewolucji, czyli od zjawisk na poziomie molekularnym w kierunku coraz wyższych poziomów organizacji biologicznej. Studia ukończyłem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę doktorską wykonywałem we wspólnym projekcie pomiędzy UW a Centre de Génétique Moléculaire, C.N.R.S we Francji. Po drodze był jeszcze staż w Center for Molecular Medicine Emory University w Atlancie (USA), na którym od badania chorób mitochondrialnych przeszedłem do śledzenia historii wędrówek różnych populacji ludzkich w czasach prehistorycznych. Obecnie pracuję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,...

więcej

Konarzewski Marek

USOS Sprawdź dyżur Biogram Prof. Marek Konarzewski jest absolwentem biologii Uniwersytetu w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W latach 1991–1993 był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole wybitnego amerykańskiego biologa – Jareda Diamonda. Zainteresowania naukowe prof. Konarzewskiego koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki ptaków i ssaków (lista publikacji naukowych dostępna za pośrednictwem ResearchGate). Miłośnicy literatury popularno-naukowej znają go jako autora polskiego tłumaczenia wyróżnionej nagrodą Pulitzera książki Jareda Diamonda „Strzelby, zarazki, maszyny” (Prószyński i S-ka, 2000), artykułów publikowanych w Gazecie Wyborczej i National Geographic, własnej książki poświęconej ewolucji ludzkiej...

więcej

Kloch Zbigniew

USOS Sprawdź dyżur Biogram Kariera naukowa – a czym w istocie jest kariera naukowa? Ferdynand de Saussure napisał dwie książki, a ta druga jest rekonstrukcją z notatek słuchaczy wykładów, których pomiędzy rokiem 1908 a 1911 słuchało 6, 11 i 8 studentów. Wielu twierdzi, że bez tej książki ani językoznawstwa, ani humanistyki w dzisiejszej postaci by nie było. Zatem: Pracę doktorską obroniłem w 1985 roku, jej promotorem był Michał Głowiński, który wymyślił temat w jednej z nieistniejących już warszawskich kawiarni, gdzie siedzieliśmy. Pamiętam, że herbata była marnej jakości, a profesor powiedział: „Wie pan, to jest nieopisane, bo nie było można, a...

więcej

Łagodzka Dorota

Ree Sprawdź dyżur Biogram historyczka sztuki, kulturoznawczyni, adiunkta na Wydziale Artes Liberales UW, współautorka i koordynatorka kierunku antropozoologia. Zrealizowała dwa projekty NCN: „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” (w zespole) oraz „Zmiana statusu zwierząt w sztuce współczesnej” (indywidualnie). Autorka licznych publikacji z zakresu kulturowych studiów nad zwierzętami i sztuki współczesnej. Była kuratorką czterech wystaw, m. in. „Ecce Animalia” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Dorota Łagodzka, Czy zwierzę może być artystą. Zwierzęta nie-ludzkie jako podmioty twórcze, w: Natura w sztuce, pod red. Delfina Jałowik, Anna Maria Potocka, Kraków 2019. Animals and...

więcej

Axer Jerzy

USOS Ree Sprawdź dyżur Biogram ur. 1946 r., filolog klasyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Twórca i dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim (od 1991) przekształconego w styczniu 2008 w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, założyciel i dyrektor (do 2008) Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW) oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej, inicjator międzyuniwersyteckiego programu Akademia »Artes Liberales« i przewodniczący Rady Programu od roku 2000, współorganizator Studiów Helleńskich. Przewodniczący Rady Kolegium Artes Liberales. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. członek-korespondent PAN,...

więcej

Marciniak Katarzyna

USOS Academia Twitter Sprawdź dyżur Biogram Filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera, Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki UW, w 2004 roku. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci (druk 2008) na Wydziale Polonistyki UW, w 2009 roku. Odbyła staże naukowe na uczelniach w Austrii, Niemczech i we Włoszech – w tym staż doktorski na Università di Bologna w ramach Stypendium Rządu Republiki Włoskiej oraz post-doc na Freie Universität w Berlinie w...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content