Select Page

Jednostka: Laboratorium „Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku”

Zalewska Agata

Ree Sprawdź dyżur Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, historyk literatury, literaturoznawca. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy: Powieść środowiska i jej w przemiany polskiej XIX i XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, a stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Warszawa 2016). Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim od 1 lipca 1999 r. Najpierw na Wydziale Polonistyki UW (Instytut Literatury Polskiej), następnie – od 1 października 2008 – w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a obecnie na Wydziale „Artes Liberales”. W latach 2005-2013...

więcej

Bujnicki Tadeusz

USOS Biogram Historyk literatury polskiej, prof. emeryt. UJ, prof. zwycz. Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955-1973 i 1986-2003), Uniwersytecie Śląskim (1973-1986), WSP w Rzeszowie (1996-1999). W latach 1993-1995 wykładowca na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus uniwersitetas). Członek Komitetu Nauk o Literaturze (2009-2015), Oddziału Historycznoliterackiego PAN w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”. Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (wcześniej Krakowskiego, obecnie Małopolskiego). Zainteresowania badawcze: Proza historyczna XIX wieku, twórczość Henryka Sienkiewicza, literatura i kultura pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)], polska literatura rewolucyjna (Broniewski). Autor ok. 300 publikacji naukowych i. ok. 100...

więcej

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka

USOS Sprawdź dyżur Biogram Tytuł doktora w 2005 na Uniwersytet Wrocławskim na podstawie rozprawy „Elementy literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza”. Od stycznia 2016 zatrudniona na Uniwersytetem Warszawskim, Wydział „Artes Liberales”. Współpracuje z Instytutem Badań Literackich i innymi ośrodkami akademickimi w całej Polsce, a także za granicą. Członek redakcji rocznika „Góry, Literatura, Kultura”. Zainteresowania badawcze zogniskowane wokół twórczości Henryka Sienkiewicza oraz innych twórców okresu pozytywizmu. Szczególnie w zakresie badania rękopisów, śladów spuścizny pozaliterackiej najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku, co przybliża jej badania do kręgu krytyki genetycznej, która staje się coraz większą fascynacją. W wolnych chwilach pisze dla dzieci książeczki...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content