Select Page

Jednostka: Laboratorium Filhelleńskie

Kalinowska Maria

USOS Sprawdź dyżur Biogram Historyk literatury polskiej okresu romantyzmu. Zainteresowania badawcze: • twórczość „wielkich romantyków polskich” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), zwłaszcza w aspekcie problematyki egzystencjalnej oraz struktury dramatu • dramat romantyczny i jego teatralne inscenizacje • teatr Reduta, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mieczysława Limanowskiego • edytorstwo i tekstologia utworów romantycznych (zwłaszcza poezji Mickiewicza i Słowackiego) • romantyczna recepcja antyku, ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków, recepcja Grecji antycznej i nowożytnej przez romantyków  •  filhellenizm polski w kontekście europejskim  •  podróż grecka. Problematyka zajęć dydaktycznych: • konwersatoria: literatura polskiego romantyzmu; wiedza o teatrze; edytorstwo i tekstologia – wykłady monograficzne: biografia twórcza Mickiewicza...

więcej

Borowska Małgorzata

USOS Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: 1984 – Doktorat w Instytucie Filologii Klasycznej UW: Polityczny teatr Eurypidesa. Zagadnienia wybrane (książka: Le théâtre politique d’ Euripide. Problèmes choisis, Wyd. UW, Warszawa 1989). 1995 – Habilitacja: OIKEIA PRAGMATA, Z dziejów dramatis personae rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa, Wyd. UW, Warszawa 1994. 2009 – tytuł profesora. od 2013 – profesor zw. Zainteresowania badawcze: Kultura Grecji antycznej i jej recepcja (zwł. dramat), język staro i nowogrecki, literatura i kultura średniowiecznych i nowożytnych Grecji i Cypru. Projekty naukowe: W latach 2010–2013 kierownik projektu „Cypr – historia, literatura, kultura” (grant zespołowy NCN NN103175838). Stypendia naukowe:...

więcej

Janion Ewa

USOS Sprawdź dyżur Biogram Ewa Róża Janion, dr – Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, magisterskich Studiów Śródziemnomorskich oraz dwóch kierunków studiów licencjackich: Filologii Nowogreckiej i Italianistyki, obecnie adiunktka na Wydziale „Artes Liberales”. Odbyła roczny staż badawczy w Instytucie Badań Historycznych Greckiej Fundacji Naukowej w Atenach (IHS, NHFR), była też studentką Erasmusa we Florencji, stypendystką w Lipsku, w Salonikach i w Nikozji. W Pracowni Studiów Helleńskich prowadzi zajęcia z literatury XIX i XX wieku i translatorium, a w Kolegium „Artes Liberales” współprowadzi proseminarium z metodologii badań humanistycznych i społecznych. Uczestniczy w realizacji zajęć Lektura Tekstu Artystycznego...

więcej

Kordos Przemysław

USOS Facebook Sprawdź dyżur Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content