Select Page

Jednostka: Komisja Humanistyki Transdyscyplinarnej

Zawisza Rafał

USOS Biogram Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” (Uniwersytet Warszawski) oraz uczestnikiem Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Pod kierunkiem Prof. Ewy Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski) oraz Prof. Tomasza Majewskiego (Uniwersytet Jagielloński) przygotowuje rozprawę w języku angielskim, zatutułowaną Cryptotheological defence of the secular: Hannah Arendt’s anthropology and the secularisation thesis. Był stypendystą Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Wykształcenie i przynależność akademicka: 2007–2012 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim 2013– studia doktoranckie, Wydział „Artes Liberales” UW, kulturoznawstwo 2013– Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« 2013– członek Komisji Humanistyki Transdyscyplinarnej, Wydział „Artes Liberales” UW Projekty badawcze, granty...

więcej

Łukaszyk Ewa A.

Biogram Literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury. Rozprawę doktorską, poświęconą współczesnej literaturze portugalskiej, obroniła w 1999 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też, w 2003 roku, uzyskała habilitację na podstawie pracy Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. Odbyła staże naukowe w Portugalii jako stypendystka Instytutu Camõesa i Fundacji Calouste’a Gulbenkiana (dwukrotnie); była również stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i realizowała szereg projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. W ramach jednego z nich powstała m.in. książka Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej (2015). Prowadziła też badania nad wieloma...

więcej

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.