Łukaszyk Ewa A.

Biogram Literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury. Rozprawę doktorską, poświęconą współczesnej literaturze portugalskiej, obroniła w 1999 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też, w 2003 roku, uzyskała habilitację na podstawie pracy Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności. Odbyła staże naukowe w Portugalii jako stypendystka Instytutu Camõesa i Fundacji Calouste’a Gulbenkiana (dwukrotnie); była również stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i realizowała szereg projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. W ramach jednego z nich powstała m.in. książka Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej (2015). Prowadziła też badania nad wieloma...

więcej