Select Page

Jednostka: Kolegium Artes Liberales

Konarzewski Marek

Biogram Prof. Marek Konarzewski jest absolwentem biologii Uniwersytetu w Białymstoku (wcześniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). W latach 1991–1993 był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole wybitnego amerykańskiego biologa – Jareda Diamonda. Zainteresowania naukowe prof. Konarzewskiego koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza ekologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki ptaków i ssaków (lista publikacji naukowych dostępna za pośrednictwem ResearchGate). Miłośnicy literatury popularno-naukowej znają go jako autora polskiego tłumaczenia wyróżnionej nagrodą Pulitzera książki Jareda Diamonda „Strzelby, zarazki, maszyny” (Prószyński i S-ka, 2000), artykułów publikowanych w Gazecie Wyborczej i National Geographic, własnej książki poświęconej ewolucji ludzkiej diety („Na początku...

więcej

Szymański Sebastian

Biogram Jestem absolwentem Kolegium MISH, gdzie studiowałem filozofię i antropologię kultury. Swoją pracę doktorską poświęciłem między innymi ewolucjonistycznym podejściom do teorii sprawiedliwości we współczesnej etyce. Do Wydziału „Artes Liberales” dołączyłem w 2016 roku. Interesują mnie rozszerzenia problematyki etycznej poza świat ludzki. Prowadzę zajęcia poświęcone etycznym aspektom stosunków między ludźmi, innymi organizmami żywymi i podmiotami sztucznymi oraz moralności w świecie zwierząt. Publikowałem w „Etyce” i „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane...

więcej

Czetwertyńska Grażyna

Biogram Ukończyła studia na Filologii Klasycznej UW pisząc pracę na temat: „Znaki pogody w Georgikach Wergiliusza na tle tradycji literackiej”. Stopień doktora uzyskała w 2004 roku, jej rozprawa doktorska nosi tytuł „Łacina i kultura antyczna jako składniki systemu edukacyjnego w Polsce współczesnej 1989–2002”. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogicznym UW. Wykształcenie uzupełniała także w wielu programach i kursach, na przykład kurs specjalistów w dziedzinie oceniania zewnętrznego The Associated Examining Board in England, Educational Leadership Program Seminar for Deans and School Heads w Pensylwanii, program An International Civic Education Exchange – Teacher Education...

więcej

Wojtas Paweł

Biogram Literaturoznawca, kulturoznawca, anglista, tłumacz. Tytuł magistra literatury pięknej (Master of Letters in English Studies) uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie w Stirling oraz tytuł doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku. Naukowo zajmuje się modernizmem, postkolonializmem, anglojęzyczną literaturą współczesną, teorią literacką, studiami nad niepełnosprawnością (Disability Studies). Aktualnie bada dyskurs niepełnosprawności w twórczości J.M. Coetzee. Członek stowarzyszeń literackich The Coetzee Collective oraz International E.M. Forster Society. Redaktor prowadzący rocznika naukowego Language and Literary Studies of Warsaw. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Monografie Translating Gombrowicz’s Liminal Aesthetics. Frankfurt am Main: Peter Lang,...

więcej

Rabiej Stanisław

Biogram Wykształcenie, stopnie naukowe 1985 magister teologii – KUL 1987 licencjat rzymski z teologii – KUL 1989 doktorat z teologii – KUL 1998 habilitacja z teologii – UKSW 2004 tytuł profesora nauk teologicznych Stypendia zagraniczne 1990/1991 Oxford (St. Batory Trust) 1991–1994 Sorbonne – Paris IV 1995–1996 scholar -in- residence at Tantur (Instytut Ekumeniczny – Jerozolima) Przebieg pracy zawodowej 1987–1989 asystent profesora KUL 1989–1990 redaktor Encyklopedii Katolickiej 1996–1999 adiunkt WTUO 2000– profesor Uniwersytetu w Opolu 2001–2005 profesor wizytujący Uniwersytetu Karola w Pradze 2012 profesor wizytujący – Wydział „Artes Liberales” UW Pełnione funkcje 2000–2008 kierownik Studium doktoranckiego WTUO 2001 kierownik Katedry...

więcej

Lewandowska Julia

Ree Biogram Iberystka, kulturoznawca, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Heleny González-Fernández (Universitat de Barcelona) i dr hab. Joanny Partyki, prof. IBL PAN, pt. Escritoras monjas: autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales”, w 2016 roku. W latach 2010–2014 była stypendystką FNP w ramach  Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (od 2012 r. Wydział „Artes Liberales”). Odbyła długoterminowe staże naukowe w Centrum Historii Kobiet Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona i w Najwyższej Radzie Badań CSIC...

więcej

Bokus Barbara

Biogram Psycholog, psycholingwista, współtwórca Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW), kierownik Katedry Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii UW, kierownik Międzyuczelnianego Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich Akademia »Artes...

więcej

Elżanowski Andrzej

Biogram Zoolog i bioetyk, od niedawna związany z Wydziałem „Artes Liberales„ UW. Autor ponad stu prac naukowych, w tym wielu szeroko cytowanych (wg WEB of Science blisko 1200 razy, h-indeks 18). Przez 16 lat pracował w USA i RFN, m.in. jako stypendysta Smithsonian Institution i US National Research Council. Członek ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego. Od wielu lat działa na rzecz poprawy losu zwierząt. Jako członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w pierwszej kadencji (1999–2003) spowodował wprowadzenie w Polsce skali inwazyjności doświadczeń i przyczynił się do zmian Ustawy o ochronie zwierząt (m.in. usunięcia wyjątków od zakazu uboju bez...

więcej

Majewska Ewa Alicja

Ree Facebook Biogram Filozofka feministyczna i teoretyczka kultury. Studiowała filozofię, filologię romańską i gender studies na UW. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2007 roku obroniła doktorat poświęcony problematyce rodziny w filozofii społecznej. Od 2003 roku wykładała na Gender Studies UW, w semestrze zimowym 2009/2010 – visiting scholar w UC Berkeley; w zimie 2010 – stypendystka University of Orebro w Szwecji; w latach 2011 – 2013 adiunkt w Instytucie Kultury UJ, w latach 2013–2014 stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, w latach 2014–2016 stypendystka Institute of Cultural Inquiry w Berlinie. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i esejów w polskich i...

więcej

Wiśnicka-Tomalak Zuzanna

Ree Biogram Wykładowca, studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, etnolog, kaligraf, bajkoterapeuta i arteterapeuta, opowiadacz kamishibai, twórca warsztatów, szkoleń i wyjazdów o różnej tematyce (od wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez tradycje oralne różnych kultur, po umiejętności komunikacyjne, historię pisma i druku czy kaligrafię). Ukończyła studia magisterskie na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji „Dzieło sztuki w kulturze” broniąc pracę o tytule: „Obraz pisma w świetle teorii Wasyla Kandyńskiego i Paula Klee”. Na poziomie licencjackim zajmowała się antropologicznym ujęciem stereotypów dotyczących niepełnosprawności, studiując etnologię w trybie MISH na Uniwersytecie Łódzkim. Stworzyła pomysł szkoleniowych wyjazdów dla nowych studentów artes liberales...

więcej

Bielak Alicja

Ree Biogram Absolwentka MISH UW. Do jej zainteresowań badawczych należy szeroko pojęta historia intelektualna wieków XVI i XVII, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowożytnego nihilizmu, teorii reprezentacji oraz jezuickiej medytacji. W roku akademickim 2016/2017 prowadziła zajęcia Kryzysy baroku poświęcone kryzysom poznawczym wczesnej nowożytności. Kierowniczka projektu „Polish Emblems/ Emblematy Polskie” (http://polishemblems.uw.edu.pl/), wieloletnia prezeska Koła Kultury Staropolskiej. Obecnie w ramach Diamentowego Grantu przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Pawła Stępnia poświęconą zbiorowi medytacji Marcina Hińczy pt. Plęsy Aniołów (1638). Prywatnie: weganka i fanka rocka lat sześćdziesiątych. Udział w grantach i wyróżnienia: 2014–2018 Laureatka Diamentowego Grantu, projekt Zapomniany innowator europejskiej emblematyki. Marcin Hińcza...

więcej

Knut Paweł

Biogram   Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie z zakresu prawa (2012), psychologii (2014) oraz historii sztuki (2016) na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się tematyką ochrony praw człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym w szczególności zjawiskiem przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści. W 2012 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę magisterską z zakresu Gender Studies. Poza pracą naukową wykonuje również zawód adwokata. Jest członkiem Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także członkiem zarządu stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Na co dzień współpracuje z...

więcej

Korwin-Piotrowski Krzysztof

Facebook Biogram Scenarzysta i reżyser telewizyjny i teatralny, dziennikarz TVP. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego od października 2015 roku. Absolwent teatrologii (studia magisterskie) oraz zarządzania kulturą (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz i reżyser, związany  z Telewizją Polską od 1992 r. Twórca około 400 audycji, emitowanych na antenie regionalnej (TVP Katowice) i ogólnopolskiej. Scenarzysta i reżyser widowisk telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych o wybitnych Polakach: Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak (TVP 2, około 20 emisji w 4 ogólnopolskich kanałach TVP), Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego (TVP 1), Czarownik z Janowa – Teofil Ociepka (TVP Polonia), Gliwickie lata Tadeusza Różewicza (TVP 2), Roland Topor (TVP Kultura), Wenezuelska Polonia (TVP Polonia), Teatr Jerzego Moskala (TVP Katowice),...

więcej

Kolinek-Siechowicz Karolina

Ree Biogram Absolwentka muzykologii i filozofii w ramach Kolegium MISH UW. Redaktorka „Ruchu Muzycznego”, publikowała także w „Dwutygodniku”, „Meakulturze”, „Scontri” czy „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”. Dwukrotna stypendystka MNiSW oraz laureatka Nagrody Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA za najlepszy tekst o muzyce w 2014 roku. Do jej zainteresowań badawczych należy filozofia i antropologia muzyki oraz krytyka muzyczna. Obecnie, pod kierunkiem prof. Anny Chęćki-Gotkowicz oraz prof. Dariusza Czaji, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale „Artes Liberales” UW, gdzie prowadzi także zajęcia poświęcone współczesnej recepcji muzyki dawnej. Jest również uczestniczką Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes...

więcej

Rudnicka Ewa

Biogram Językoznawca polonista, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”. Ukończyła Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką tutorską prof. dr hab. Andrzeja Mencwela i dr. hab., prof. UW Wincentego Cesluka-Grajewskiego. Równolegle studiowała także w Collegium Invisibile pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Strzałeckiego i prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Studia doktoranckie w Kolegium MISH w zakresie językoznawstwa odbywała pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego. Doktorat na temat znaczeń metaforycznych obroniła z wyróżnieniem w 2003 r. W latach 2003-2009 pracowała jako adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW. Ponadto pracowała m.in. w Kolegium MISH jako asystent wicedyrektora Kolegium MISH (lata 1998-2003) oraz...

więcej

Zalewska Agata

Ree Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, historyk literatury, literaturoznawca. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy: Powieść środowiska i jej w przemiany polskiej XIX i XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego, a stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Legenda i lektura. O „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa Warszawa 2016). Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim od 1 lipca 1999 r. Najpierw na Wydziale Polonistyki UW (Instytut Literatury Polskiej), następnie – od 1 października 2008 – w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a obecnie na Wydziale „Artes Liberales”. W latach 2005-2013 związana z...

więcej

Rotfeld Adam

Biogram Badacz współczesnego prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, były minister spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki (2005) oraz członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego (2001-2005). Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 1990-2002. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w ramach procesu zapoczątkowanego w Helsinkach. Autor ponad 20 monografii, red. naukowy i współautor ok. 50 prac zbiorowych i 400 studiów i esejów w periodykach ogólnopolskich i światowych. W latach 2008-2015 – po mianowaniu współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych – zajmował się relacjami między Polską a Rosją. Wynikiem tej pracy jest tom pt. Białe Plamy –...

więcej

Poprzęcka Maria

Biogram 1967 – ukończone studia historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, tamże kolejne stopnie naukowe: 1971 – doktora nauk humanistycznych 1983 – doktora habilitowanego nauk humanistycznych 1993 – tytuł naukowy profesora 1989-2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW Aktualna pozycja: Od r.ak. 2013/14 profesor zwyczajny na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest m.in. współprowadzącym seminarium „Dzieło sztuki w kulturze” oraz seminarium doktorskiego „Na styku natury i kultury”. W zakresie „Indywidualnego Szkolenia Artystycznego” prowadzi autorskie zajęcia „Sztuka żywa – muzea, galerie, pracownie” Zakres pracy naukowej Sztuka XIX i XX wieku, sztuka współczesna Dzieje myśli o sztuce, teorii i krytyki artystycznej...

więcej

Wróbel Szymon

Biogram Jest profesorem zwyczajnym filozofii. Ukończył psychologię (specjalizacja: psychologia kliniczna) na UAM w Poznaniu. Przez piętnaście lat związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych to: teoria władzy, teoria literatury, współczesne językoznawstwo i kognitywistyka oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnie książki to: Deferring the Self oraz Grammar and Glamour of Cooperation. Lectures on the Philosophy of Mind, Language and Action, opublikowane w 2013 i 2014 roku przez wydawnictwo Peter Lang, natomiast po polsku: Ćwiczenia z przyjaźni, Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli...

więcej

Oleszczyk Michał

Facebook Biogram (ur. 1982) – doktor filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krytyk filmowy i tłumacz, jego recenzje pojawiają się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w periodykach takich jak „Kino”, „Dwutygodnik” i „RogerEbert.com”. Laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka i stypendysta miesięcznika „Polityka”. W latach 2011-2013 programer i rzecznik festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. W latach 2013-2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autor książki „Gorycz wygnania: Kino Terence’a Daviesa” i współautor (wraz z Kubą Mikurdą) wywiadu-rzeki z Guyem Maddinem pt. „Kino wykolejone”. Prowadzi bloga „Ostatni fotel po prawej stronie”, który został wybrany...

więcej

Miernowski Jan

Biogram Dziedziny specjalizacji: Literatura i kultura francuska; Badania nad Renesansem; Oddziaływanie filozofii przednowoczesnej na literaturę; Historia teologii i myśli politycznej; Humanizm, antyhumanizm i Posthumanizm; Humanistyka digitalna oraz e-Learning. Badania oraz nauczanie akademickie Jana Miernowskiego dotyczą przede wszystkim odpowiedzi literatury na przednowoczesną filozofię, teologię, oraz dyskurs naukowy i polityczny. Jego praca doktorska była poświęcona wypływowi renesansowej logiki na poezję tej epoki. Kolejne monografie dotyczyły relacji pomiędzy literaturą a teologią negatywną średniowiecza i renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem sceptycyzmu Montaigne’a. Opublikowana po polsku książka wskazała na prowokacyjny charakter alegorii w literaturze francuskiej od końca średniowiecza po początek XVII w. Najnowsza monografia Jana...

więcej

Kominiarczuk Mateusz

Biogram Magister filologii polskiej, groznawca i badacz złożonych struktur ludycznych. Praca na Wydziale „Artes Liberales”: Doktorant Wydziału „Artes Liberales”, pomysłodawca i prowadzący kursów: Gry i ludzie. Wprowadzenie do badania gier (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. let. 2014/2015); Ludokrytyka. O grach krytycznie (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. zim. 2016/2017). Zainteresowania naukowe: ludoontologia; genologia gier; meta- i paraludyczność oraz złożone struktury ludyczne; playbour i inne tryby obcowania z grami oraz ich uwarunkowania formalne; historia towarzyskich gier fabularnych (tabletop RPG). Zrealizowane projekty: Gry fabularne. Między grą a zabawą – samodzielny projekt badawczy dofinansowany w ramach badań statutowych (DSM 110005)....

więcej

Sadkowska Katarzyna

Biogram Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (polonistyka, germanistyka, filozofia, wiedza o teatrze). Pracę doktorską pt. Recepcja twórczości Fryderyka Hebbla jako świadectwo oddziaływania kultury niemieckiej w Polsce w latach 1890-1939, obroniła w 2004 roku na UW. Interesuje się literaturą polską i niemiecką XIX i pierwszej poł. XX wieku (m.in. problematyką wczesnego modernizmu do 1939 roku). Ścisłe zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii literatury, edytorstwa (literackie kontakty polsko-niemieckie i polsko-austriackie, rekonstrukcja dialogów między tekstami, kanon literatury niemieckojęzycznej w Polsce do 1939 roku. Od roku 2004 związana z Kolegium MISH UW. W latach 2003 – 2007 odpowiedzialna z ramienia OBTA UW za...

więcej

Wielecki Kamil M.

Ree Biogram Absolwent dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim: ukończył etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię. W 2015 r., na  Wydziale „Artes Liberales”, ukończył studia w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Prowadził długoterminowe badania terenowe w Mołdawii, Kirgistanie i Rosji. Był stypendystą MEN w na Narodowym Uniwersytecie Kirgiskim w Biszkeku (2005) i stypendystą programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2005–2006). Odbył też długoterminowe staże naukowe w Wyższej Szkole Ekonomiki w Moskwie (2011–2012) i na Central European University w Budapeszcie (2013). Od 2013 r. pełni funkcję sekretarza międzynarodowego programu doktoranckiego „Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions” prowadzonego na Wydziale „Artes Liberales”, a...

więcej

Wiśniewska Maria

Biogram WYKSZTAŁCENIE Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – magister ekonomii (1983, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego); Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago – 1991: Kellogg Executive Programs – Polish Bank Management Training Program, 1994: Management Executive Training Program to the United States; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia: 2016 – rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Sztompki pt. “Anatomia przywództwa charyzmatycznego” DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 1983-1988: Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki w Poznaniu, Wydział kredytów przedsiębiorstw; 1988-1996: Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu: kolejno: członek 5-osobowego zespołu Pełnomocnika Prezesa NBP ds. utworzenia WBK, poprzez wyodrębnienie...

więcej

Axer Jerzy

Ree Biogram ur. 1946 r., filolog klasyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Twórca i dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim (od 1991) przekształconego w styczniu 2008 w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, założyciel i dyrektor (do 2008) Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW) oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej, inicjator międzyuniwersyteckiego programu Akademia »Artes Liberales« i przewodniczący Rady Programu od roku 2000, współorganizator Studiów Helleńskich. Przewodniczący Rady Kolegium Artes Liberales. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. członek-korespondent PAN, członek Polskiej Akademii...

więcej

Janion Ewa

Biogram Ewa Róża Janion, dr – Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, magisterskich Studiów Śródziemnomorskich oraz dwóch kierunków studiów licencjackich: Filologii Nowogreckiej i Italianistyki, obecnie adiunktka na Wydziale „Artes Liberales”. Odbyła roczny staż badawczy w Instytucie Badań Historycznych Greckiej Fundacji Naukowej w Atenach (IHS, NHFR), była też studentką Erasmusa we Florencji, stypendystką w Lipsku, w Salonikach i w Nikozji. W Pracowni Studiów Helleńskich prowadzi zajęcia z literatury XIX i XX wieku i translatorium, a w Kolegium „Artes Liberales” współprowadzi proseminarium z metodologii badań humanistycznych i społecznych. Uczestniczy w realizacji zajęć Lektura Tekstu Artystycznego i w Zespołowych...

więcej

Kordos Przemysław

Facebook Biogram Przebieg kariery naukowej: Absolwent Kolegium MISH UW, magister w Instytucie Socjologii (praca dyplomowa: „Dyglosja w Grecji”, pod kierunkiem dr Aliny Kapciak) oraz Instytucie Etnografii i Antropologii Kulturowej (praca dyplomowa: „Kultura tradycyjna na półwyspie Mani, Peloponez”, pod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej). Absolwent Podyplomowych Studiów Helleńskich UW. Doktorant na Wydziale Polonistyki, oddelegowany do OBTA UW. Praca doktorska – „Grecja i Grecy w relacjach polskich podróżników XX wieku”, pisana pod kierunkiem prof. Małgorzaty Borowskiej, obroniona w kwietniu 2007 roku. Lektor, a następnie adiunkt w IBIAL/WAL UW. Stypendysta Loukis Papaphilippou Seat of Advancement in Modern Greek at University of Warsaw. Sekretarz...

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.