Select Page

Jednostka: Doktoranci

Domitrak Julia

USOS Biogram Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podoslkim (magister filologii angielskiej, specjalizacja język polski; stypendium naukowe im. Ołeksandra Potebni dla wybitnych młodych naukowców). Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera pt. „Słownictwo ludności polskiej na Brasławszczyźnie na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu językowo-kulturowym (w świetle frekwencji leksemów i formantów)”. Brała udział w 18 konferencjach naukowych w Polsce (Lublin, Łódź, Warszawa, Wrocław) i za granicą (Kamieniec Podolski, Soły, Wilno, Zagrzeb), podczas których wygłosiła referaty w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Uczestniczyła w warsztatach leksykograficznych oraz...

więcej

Rosiak Katarzyna

Biogram Interesuje się masonologią, badaniami wizerunku oraz analizą prasoznawczą, które to tematy stanowią również obszar jej badań naukowych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat obrazu masonerii w kulturze popularnej pod kierunkiem prof. Tadeusza Cegielskiego. Badaniami na temat wizerunku interesuje się już od początku swoich studiów, gdyż zarówno jej pierwszy artykuł naukowy („Wizerunek polskiej prezydencji w polskich tygodnikach opinii”), jak i praca magisterską („Wizerunek Fidela Castro w polskiej prasie. 1996 – 2013” pisana pod kierunkiem dr Katarzyny Dembicz, która została wyróżniona w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat Ameryki Łacińskiej organizowanym przez CESLA) dotyczyły owej tematyki....

więcej

Lewandowska Jagna

USOS Biogram Kuratorka, krytyczka filmowa, koordynatorka wydarzeń kulturalnych. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini galeryjnego kolektywu New Roman. W latach 2011–2013 koordynowała sekcję ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie. W latach 2013–2016 związana z Fundacją Arton zajmującą się archiwizacją i digitalizacją dorobku polskich artystów działających w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W ramach działalności Fundacji zainicjowała i kuratorowała między innymi program filmowy „Arton Review”, wystawę „Andrzej Jórczak. Patrząc na Alpha Ursae” (2014) oraz współtworzyła i redagowała poświęcony artyście e-book o tym samym tytule. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Specjalistka do spraw wystaw czasowych w Muzeum Łazienki Królewskie...

więcej

Bruliński Michał

USOS Biogram Doktorant na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich „Wydziału Artes Liberales” oraz Wydziału Historycznego UW od 2017 r., gdzie pracuje nad dysertacją poświęconą fenomenowi fortepianu w kulturze polskiej od powstania listopadowego do 1905 roku. Ukończył studia historyczne (licencjat Niemoc na głosów kilka czyli o relacji jazzu i realizmu socjalistycznego w Polsce w latach 1947–1949 pod kierunkiem prof. Marcina Kuli oraz dr. hab. Marcina Zaremby, nagrodzony jako najlepsza praca dyplomowa w IHUW 2013) i Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium Szafa – żyrafa – radioodbiornik: o fenomenie fortepianu w kulturze polskiej przed powstaniem listopadowym pod kierunkiem prof. Grażyny Szelągowskiej). Studiował także...

więcej

Wiencek Izabela

USOS Biogram Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej UW; doktorantka na Wydziale „Artes Liberales”; pracę doktorską pt. Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrębskiego SJ) przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Joanny Partyki, prof. IBL PAN. Od 2002 r. pracuje w Gabinecie Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (starszy kustosz dyplomowany). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (2017, British Library, Londyn) i fundacji J. Kocowej (2015, Archivum Romanum Societatis Jesu w Rzymie), staże pracownicze w ramach programu LLP Erasmus w latach 2008-2014 w zbiorach specjalnych bibliotek: Bibliothèque Municipale de Lyon, Universitätsbibliothek Basel, Museum...

więcej

Bartsevich Viktoryia

USOS Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale „Artes Liberales” UW (specjalizacja: kulturoznawstwo – Cywilizacja Śródziemnomorska). Pracownik w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Gabinet Zbiorów XIX wieku. Zainteresowania naukowe: Recepcja antyku w popkulturze i literaturze dla dzieci i młodzieży; mitologia i legendy różnych kultur. Udział w projektach badawczych / wystąpienia konferencyjne: 08.04.2014 r. Wystąpienie podczas konferencji studencko-doktorskiej pt. „Antyk – reaktywacja. Tradycja grecko-rzymska w kulturze” organizowanej na Wydziale „Artes Liberales” (referat p.t. „Droga do Hadesu”) 09.05.2015 r. Zaangażowanie w realizację pokazu Akademii Młodych Uczonych podczas 19. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika („Starożytni przy stole. Przekąski mitologiczne.”)...

więcej

Janion Ludmiła

USOS Biogram Absolwentka nauczania angielskiego, filozofii i amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Na Wydziale „Artes Liberales” przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff rozprawę doktorską z kulturoznawstwa na temat nietypowej płci w Polsce lat dziewięćdziesiątych. W Kolegium Artes Liberales prowadzi kurs z polityki LGBT, a w Ośrodku Badań Amerykańskich zajęcia z literatury i historii USA. Pracuje także nad polskim przekładem „Bodies that Matter” Judith Butler. W roku 2017 była stypendystką Yale LGBT Studies Research...

więcej

Starownik Agata

USOS Academia Sprawdź dyżur Biogram Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (International PhD Program „Nature – Culture”), absolwentka filologii polskiej i historii sztuki w ramach MISH Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych. Pierwszą pracę magisterską (Między nauką a mitem. Poetycka astronomia w twórczości Edwarda Stachury) obroniła w 2016 roku, drugą („Śmiertelny Król nad wiekami”. Jezus – Bóg w historii w Albumie Orbis II Cypriana Norwida) – w 2017. Jej zainteresowania badawcze obejmują sacrum w literaturze i sztuce, kosmopoetykę, dialog literatury i astronomii. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Pawła Stępnia, poświęconą obrazowaniu astronomicznemu w Psałterzu Dawidowym Jana Kochanowskiego. Prowadzi...

więcej

Salonna Ilaria

USOS Academia Biogram PhD student in Cultural Studies at the Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw (Poland). She graduated in Philosophy with specialization in Aesthetics at the University of Milan (Italy), with a dissertation on Gaston Bachelard’s thought about time, written after a period of study at University Jean Moulin Lyon III (France). She holds a diploma as actor at the Accademia dei Filodrammatici di Milano. Ilaria worked as theatre artist and actor since 2003 until 2014 and trained with Anatoli Vassiliev in his theatre laboratory at the Grotowski Institute in Wroclaw (Poland) between 2011 and 2013. In the years her interests diverted from artistic production towards...

więcej

Świder-Pióro Aneta

USOS Biogram Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i teatrologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury romantyzmu, a szczególnie twórczości Juliusza Słowackiego i – persewerujących w myśli poety – pejzażu cmentarnego oraz motywów funeralnych. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kalinowskiej. Zawodowo związana z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie, gdzie zajmuje się popularyzacją literatury, kultury i sztuki, organizując konferencje, seminaria, spotkania autorskie, projekty (zwłaszcza edukacyjne), autorskie ekspozycje tematyczne, wernisaże wystaw artystycznych. Prowadzi...

więcej

Baraniak Magdalena

USOS Biogram Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” UW, ukończyła filologię polską ze specjalizacją teatrologiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obroniła pracę magisterską pod tytułem: Istota przeżycia teatralnego w koncepcjach teatralnych Stanisława Ignacego Witkiewicza i Tadeusza Kantora. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską: Wobec romantyzmu. Witkacy wśród szyderców, pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kalinowskiej. W swoich badaniach próbuje odkrywać nowe, nieznane oblicza autora Niemytych dusz. Stara się odpowiedzieć na nieoczywiste pytanie, czy Witkacy szydził z romantyzmu. Wyniki swojej pracy prezentowała na konferencjach naukowych: Witkacy 2014. Co jeszcze jest do odkrycia? – Słupsk 2014, Wokół Witkiewiczów – Zakopane 2015, Proza...

więcej

Górny Antoni

USOS Biogram Absolwent studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykanistycznych UW oraz licencjackich na Wydziale Polonistyki UW, amerykanista i tłumacz. W latach studenckich pasjonował się literaturą, zwłaszcza o tematyce wojennej, politycznej i „rasowej”. Z dawnych pasji pozostało mu wspomnienie o nigdy nie napisanej pracy dyplomowej nt. różnic między poszczególnymi wydaniami wybranych dzieł Juliusza Kadena-Bandrowskiego oraz wyróżniona w konkursie na najlepszą polską pracę amerykanistyczną w 2010 roku rozprawa pt. „In His Master’s Voice: Jazz Autobiographies, Blackness, and Authority” (Głosem pana. Autobiografie jazzowe, Czerń i autorstwo). Obecnie przygotowuje dysertację poświęconą filmom z nurtu „blaxploitation” – głośnych i niezwykle popularnych w l. 70-tych...

więcej

Cherniak Viktoriia

USOS Biogram Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu im. Iwana Franki (specjalizacja: język i literatura ukraińska, język i literatura angielska). W latach 2014–2017 prowadziła badania terenowe na Ukrainie: badała język mieszkańców polskiego pochodzenia w obwodach żytomierskim oraz chmielnickim, a także inskrypcje nagrobne w języku polskim w obwodzie żytomierskim (badania prowadziła pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera). W latach 2016–2017 brała udział w projekcie „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Riegera pt. „Język polski wsi...

więcej

Kamińska Aleksandra

USOS Biogram Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” UW, absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W pracy “Archiving Girlhood: Self-Representation of Girls in Visual Culture and Literature” przygotowywanej pod opieką dr Karoliny Krasuskiej i dr hab. Pawła Frelika analizuje współczesne reprezentacje „dziewczyństwa” (girlhood) i sposoby portretowania młodych kobiet w amerykańskiej kulturze wizualnej i literaturze. Jej zainteresowania naukowe obejmują również przedstawienia pamięci w komiksach i powieściach graficznych. Członkini pracowni Gender/Sexuality działającej w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W OSA UW prowadzi ćwiczenia z literatury Amerykańskiej oraz konwersatorium Introduction to Gender and Sexuality Studies wraz z dr Karoliną Krasuską i mrg Anną Kurowicką. Poza pracą...

więcej

Szpilman Magdalena

USOS Biogram Doktorantka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Posiada tytuł magistra neofilologii Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii UW. Od 15 lat pracuje jako tłumacz, głównie w zakresie materiałów audiowizualnych i medycznych. Jej obecne badania sytuują się na granicy trzech dyscyplin: literaturoznawstwa, językoznawstwa i medycyny. Pracuje pod kierunkiem naukowym prof. Katarzyny Jerzak (Akademia Pomorska w Słupsku i UW) i prof. n. med. Krzysztofa Morawskiego (WUM). Zobacz pełne CV...

więcej

Acioly Lopes Natalia

USOS Biogram Areas of interest: Language Acquisition, Freudo-Lacanian Psychoanalysis, Saussurian structuralism, Continental Contemporary Philosophy, Post-modern Literature. Graduated in Brazilian Philology (2009). Her master’s thesis had focus on women in a Brazilian prison who were in the process of second language acquisition on the jail’s school of English and their subjectivity through this process. PhD student at Kolegium Artes Liberales under the direction of Prof. dr hab. Szymon Wróbel. She conducts a field research on the scope of the Freudian concept of Unheimlich on Samuel Beckett’s work. MNiSW award – Ministry of Science and Higher Education scholarship holder since 2016....

więcej

Dexter-Sobkowiak Elwira

USOS Academia Biogram A Ph.D. student at Interdisciplinary Doctoral Studies (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie) at the „Artes Liberales” faculty. Her Ph.D. research topic is Spanish-contact induced innovations in Huasteca Nahuatl and Tének. Elwira has an M.A. in Ethnolinguistics from Adam Mickiewicz University, Poznań (2004) and an M.A. in Language Documentation and Description from SOAS, University of London (2010). Elwira has experience working with the speech communities of endangered languages in Mexico (Huasteca, Milpa Alta, Tlaxcala, Sierra Norte de Puebla), on Guernsey Island and in El Salvador. Since 2014, she has been involved in documentation and revitalization projects in the...

więcej

Krassowski Marcin

USOS Biogram Antropolog kultury. Absolwent filozofii (IF) i kulturoznawstwa (IKP) w ramach Kolegium MISH UW. Jego praca magisterska dotyczyła zawartości filozoficznej w twórczości Brunona Schulza (promotor: dr hab. Aleksandra Horecka). Doktorant ŚTSD (program „Na styku natury i kultury”). W latach 2012–2016 prowadził badania terenowe na temat pamięci o Armii Radzieckiej na terenie byłego Województwa legnickiego (pod kierunkiem dr Zuzanny Grębeckiej) oraz badania na temat prywatnych muzeów i kolekcji okolic Wielopola Skrzyńskiego (pod kierunkiem dr. Zbigniewa Benedyktowicza). Obecnie (od 2015) prowadzi badania terenowe nad kulturą europejskich ekowiosek (DG MNiSW). Miłośnik twórczości Brunona Schulza, błąkania się po górach, zabitych dechami wiosek,...

więcej

Ostajewska Marta

USOS Biogram Artystka, performerka, doktorantka na Wydziale Intermediów na ASP w Krakowie i na Artes Liberales na UW. Absolwentka ASP w Gandawie (specjalizacja: Performance Art) oraz Filologii Polskiej (Teoria Kultury) na UŁ. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach (m.in. RIAP w Kanadzie, rezydencja artystyczna w Danii Human Hotel: Kopenhagen, IMAGINARIUS w Portugalii, BIO50 w Lublanie, PAB OPEN 2015, PAB OPEN 2017 w Bergen). Publikuje, bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących site-specific. Interesuje ją performance, świat ukryty, relacja przestrzeni, ciała i przedmiotu. Wyznawczyni ontologii zorientowanej na obiekt, demokracji przedmiotów i przestrzeni, wyzwalająca je z ich form użytkowych. Rezydencje i stypendia:...

więcej

Kunicki-Goldfinger Tomasz

USOS Biogram ur. w 1987. Studia z kulturoznawstwa śródziemnmomorskiego ukończył na poziomie licencjatu w 2010 r. W 2015 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego. Obecnie student studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales”. Zaintersowania naukowe: literatura,...

więcej

Rybak Krzysztof

Ree Sprawdź dyżur Biogram Asystent naukowy na Wydziale „Artes Liberales” UW. Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Kierownik projektów „Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury” (Preludium NCN, 2021–2024) i „Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989” („Diamentowy Grant” MNiSW, 2016–2020). Interesuje się kulturą kierowaną do niedorosłych odbiorców i recepcją antyku, a na łamach „Kultury Liberalnej”...

więcej

Chromik Bartłomiej

USOS Biogram Pochodzi z Kęt. Ojciec dwójki dzieci. W 2010 roku został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Dwa lata później obronił pracę magisterską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów doktoranckich związany z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Od dziesięciu lat prowadzi badania terenowe w ukraińskich Karpatach. Od dzieciństwa pasjonuje go region, z którego pochodzi. Aktywnie zajmuje się językiem i kulturą Wilamowic. Współprowadził pierwszy w historii kurs języka wymysiöeryś na poziome uniwersyteckim. Przygotowuje rozprawę doktorską „Mikro- i makro ideologie językowe. Na przykładzie...

więcej

Hamann Agnieszka

USOS Biogram Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej „Metaphoric and metonymic nature of language. A comparison of English and Mayan languages in the cognitive linguistic perspective”, która analizuje naturę języka i na przykładach zaczerpniętych z języków europejskich, australijskich i majańskich próbuje wyjaśnić naturę trudności, jakie napotykamy przy czytaniu starożytnych inskrypcji. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie), gdzie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Understanding the Ancient Maya. Cognitive analysis of the language of glyphic texts of the Classic Period” pod kierunkiem prof. Justyny Olko...

więcej

Gruda Szymon

USOS Sprawdź dyżur Biogram Absolwent filologii polskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Wydziale Polonistyki UW w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; pracę magisterską pt. Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. – transkrypcja i komentarz językowy, pisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Kępińskiej, obronił w 2013 r. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Sewilli; pracę doktorską pt. Language and Culture Contact Phenomena in the so called Vocabulario Trilingüe of the Ayer Collection of the Newberry Library pisze pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z UW i prof. Evy Bravo Garcíi...

więcej

Wiśnicka-Tomalak Zuzanna

Ree Sprawdź dyżur Biogram Wykładowca, studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, etnolog, kaligraf, bajkoterapeuta i arteterapeuta, opowiadacz kamishibai, twórca warsztatów, szkoleń i wyjazdów o różnej tematyce (od wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez tradycje oralne różnych kultur, po umiejętności komunikacyjne, historię pisma i druku czy kaligrafię). Ukończyła studia magisterskie na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji „Dzieło sztuki w kulturze” broniąc pracę o tytule: „Obraz pisma w świetle teorii Wasyla Kandyńskiego i Paula Klee”. Na poziomie licencjackim zajmowała się antropologicznym ujęciem stereotypów dotyczących niepełnosprawności, studiując etnologię w trybie MISH na Uniwersytecie Łódzkim. Stworzyła pomysł szkoleniowych wyjazdów dla nowych studentów...

więcej

Knut Paweł

Biogram   Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie z zakresu prawa (2012), psychologii (2014) oraz historii sztuki (2016) na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się tematyką ochrony praw człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym w szczególności zjawiskiem przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści. W 2012 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę magisterską z zakresu Gender Studies. Poza pracą naukową wykonuje również zawód adwokata. Jest członkiem Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także członkiem zarządu stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Na co dzień współpracuje z...

więcej

Korwin-Piotrowski Krzysztof

Facebook Biogram Scenarzysta i reżyser telewizyjny i teatralny, dziennikarz TVP. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego od października 2015 roku. Absolwent teatrologii (studia magisterskie) oraz zarządzania kulturą (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz i reżyser, związany  z Telewizją Polską od 1992 r. Twórca około 400 audycji, emitowanych na antenie regionalnej (TVP Katowice) i ogólnopolskiej. Scenarzysta i reżyser widowisk telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych o wybitnych Polakach: Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak (TVP 2, około 20 emisji w 4 ogólnopolskich kanałach TVP), Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego (TVP 1), Czarownik z Janowa – Teofil Ociepka (TVP Polonia), Gliwickie lata Tadeusza Różewicza (TVP 2), Roland Topor (TVP Kultura), Wenezuelska Polonia (TVP Polonia), Teatr Jerzego Moskala (TVP Katowice),...

więcej

Kolinek-Siechowicz Karolina

USOS Ree Biogram Absolwentka muzykologii i filozofii w ramach Kolegium MISH UW. Redaktorka „Ruchu Muzycznego”, publikowała także w „Dwutygodniku”,„Scontri”, „Witkacym!” czy „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”. Dwukrotna stypendystka MNiSW oraz laureatka Nagrody Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA za najlepszy tekst o muzyce w 2014 roku. Do jej zainteresowań badawczych należy filozofia i antropologia muzyki oraz krytyka muzyczna. Obecnie, na Wydziale „Artes Liberales” UW, pod kierunkiem prof. Anny Chęćki-Gotkowicz (UG) oraz prof. Dariusza Czaji (UJ), przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą współczesnej recepcji muzyki dawnej. Prowadzi także zajęcia poświęcone muzyce w kontekście kultury. Jest również uczestniczką Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Publikacje...

więcej

Kominiarczuk Mateusz

Biogram Magister filologii polskiej, groznawca i badacz złożonych struktur ludycznych. Praca na Wydziale „Artes Liberales”: Doktorant Wydziału „Artes Liberales”, pomysłodawca i prowadzący kursów: Gry i ludzie. Wprowadzenie do badania gier (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. let. 2014/2015); Ludokrytyka. O grach krytycznie (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. zim. 2016/2017). Zainteresowania naukowe: ludoontologia; genologia gier; meta- i paraludyczność oraz złożone struktury ludyczne; playbour i inne tryby obcowania z grami oraz ich uwarunkowania formalne; historia towarzyskich gier fabularnych (tabletop RPG). Zrealizowane projekty: Gry fabularne. Między grą a zabawą – samodzielny projekt badawczy dofinansowany w ramach badań statutowych (DSM 110005)....

więcej

Bazylczyk Dorota

USOS Ree Biogram Absolwentka studiów magisterskich na Kolegium Artes Liberales (specjalność: język – komunikacja–idee) oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunkach: kulturoznawstwo – cywilizacji śródziemnomorskiej  na Wydziale „Artes Liberales” i muzykologia w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów licencjackich na Wydziale „Artes Liberales” odbyła półroczną wymianę studencką w Rzymie (Uniwersytet La Sapienza). Asystentka naukowa przy projekcie „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant. Pasjonatka muzyki, kultury włoskiej oraz pracy z dziećmi. Miłośniczka podróży....

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content