Select Page

Jednostka: Doktoranci

Chromik Bartłomiej

Biogram Pochodzi z Kęt. Ojciec dwójki dzieci. W 2010 roku został absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Dwa lata później obronił pracę magisterską w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku studiów doktoranckich związany z Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Od dziesięciu lat prowadzi badania terenowe w ukraińskich Karpatach. Od dzieciństwa pasjonuje go region, z którego pochodzi. Aktywnie zajmuje się językiem i kulturą Wilamowic. Współprowadził pierwszy w historii kurs języka wymysiöeryś na poziome uniwersyteckim. Przygotowuje rozprawę doktorską „Mikro- i makro ideologie językowe. Na przykładzie Wilamowic”....

więcej

Hamann Agnieszka

Biogram Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. Elżbiety Górskiej „Metaphoric and metonymic nature of language. A comparison of English and Mayan languages in the cognitive linguistic perspective”, która analizuje naturę języka i na przykładach zaczerpniętych z języków europejskich, australijskich i majańskich próbuje wyjaśnić naturę trudności, jakie napotykamy przy czytaniu starożytnych inskrypcji. Obecnie doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” (Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie), gdzie pracuje nad rozprawą doktorską pt. „Understanding the Ancient Maya. Cognitive analysis of the language of glyphic texts of the Classic Period” pod kierunkiem prof. Justyny Olko i...

więcej

Granicka Katarzyna

Biogram Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na wydziale „Artes Liberales”, na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. Pracę magisterską „Pre-Hispanic Rituals in a Eupopean Book: Analysis of the Veintena Section of the „Primeros Memoriales”, a Nahuatl Manuscript Compliled by Fray Bernardino de Sahagun” obroniła w 2011 roku. Od początku studiów doktoranckich Katarzyna Granicka jest związana Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”. Była stypendystką w projekcie „Spotkania językowe Starego i Nowego Świata. Język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” (finansowanie: FNP, kierowniczka projektu: dr hab. Justyna Olko) oraz współpracownikiem w projekcie Europe and America in Contact: A multidisciplinary study...

więcej

Gruda Szymon

Biogram Absolwent filologii polskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Wydziale Polonistyki UW w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; pracę magisterską pt. Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. – transkrypcja i komentarz językowy, pisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Kępińskiej, obronił w 2013 r. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Sewilli; pracę doktorską pt. Language and Culture Contact Phenomena in the so called Vocabulario Trilingüe of the Ayer Collection of the Newberry Library pisze pod kierunkiem dr hab. Justyny Olko z UW i prof. Evy Bravo Garcíi z US. Zainteresowania...

więcej

Wiśnicka-Tomalak Zuzanna

Ree Biogram Wykładowca, studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, etnolog, kaligraf, bajkoterapeuta i arteterapeuta, opowiadacz kamishibai, twórca warsztatów, szkoleń i wyjazdów o różnej tematyce (od wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez tradycje oralne różnych kultur, po umiejętności komunikacyjne, historię pisma i druku czy kaligrafię). Ukończyła studia magisterskie na kierunku artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji „Dzieło sztuki w kulturze” broniąc pracę o tytule: „Obraz pisma w świetle teorii Wasyla Kandyńskiego i Paula Klee”. Na poziomie licencjackim zajmowała się antropologicznym ujęciem stereotypów dotyczących niepełnosprawności, studiując etnologię w trybie MISH na Uniwersytecie Łódzkim. Stworzyła pomysł szkoleniowych wyjazdów dla nowych studentów artes liberales...

więcej

Bielak Alicja

Ree Biogram Absolwentka MISH UW. Do jej zainteresowań badawczych należy szeroko pojęta historia intelektualna wieków XVI i XVII, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowożytnego nihilizmu, teorii reprezentacji oraz jezuickiej medytacji. W roku akademickim 2016/2017 prowadziła zajęcia Kryzysy baroku poświęcone kryzysom poznawczym wczesnej nowożytności. Kierowniczka projektu „Polish Emblems/ Emblematy Polskie” (http://polishemblems.uw.edu.pl/), wieloletnia prezeska Koła Kultury Staropolskiej. Obecnie w ramach Diamentowego Grantu przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Pawła Stępnia poświęconą zbiorowi medytacji Marcina Hińczy pt. Plęsy Aniołów (1638). Prywatnie: weganka i fanka rocka lat sześćdziesiątych. Udział w grantach i wyróżnienia: 2014–2018 Laureatka Diamentowego Grantu, projekt Zapomniany innowator europejskiej emblematyki. Marcin Hińcza...

więcej

Knut Paweł

Biogram   Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia magisterskie z zakresu prawa (2012), psychologii (2014) oraz historii sztuki (2016) na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się tematyką ochrony praw człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym w szczególności zjawiskiem przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści. W 2012 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę magisterską z zakresu Gender Studies. Poza pracą naukową wykonuje również zawód adwokata. Jest członkiem Komisji Ekspertów przy Krajowym Mechanizmie Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także członkiem zarządu stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Na co dzień współpracuje z...

więcej

Korwin-Piotrowski Krzysztof

Facebook Biogram Scenarzysta i reżyser telewizyjny i teatralny, dziennikarz TVP. Doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego od października 2015 roku. Absolwent teatrologii (studia magisterskie) oraz zarządzania kulturą (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz i reżyser, związany  z Telewizją Polską od 1992 r. Twórca około 400 audycji, emitowanych na antenie regionalnej (TVP Katowice) i ogólnopolskiej. Scenarzysta i reżyser widowisk telewizyjnych oraz filmów dokumentalnych o wybitnych Polakach: Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak (TVP 2, około 20 emisji w 4 ogólnopolskich kanałach TVP), Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego (TVP 1), Czarownik z Janowa – Teofil Ociepka (TVP Polonia), Gliwickie lata Tadeusza Różewicza (TVP 2), Roland Topor (TVP Kultura), Wenezuelska Polonia (TVP Polonia), Teatr Jerzego Moskala (TVP Katowice),...

więcej

Kolinek-Siechowicz Karolina

Ree Biogram Absolwentka muzykologii i filozofii w ramach Kolegium MISH UW. Redaktorka „Ruchu Muzycznego”, publikowała także w „Dwutygodniku”, „Meakulturze”, „Scontri” czy „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”. Dwukrotna stypendystka MNiSW oraz laureatka Nagrody Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA za najlepszy tekst o muzyce w 2014 roku. Do jej zainteresowań badawczych należy filozofia i antropologia muzyki oraz krytyka muzyczna. Obecnie, pod kierunkiem prof. Anny Chęćki-Gotkowicz oraz prof. Dariusza Czaji, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale „Artes Liberales” UW, gdzie prowadzi także zajęcia poświęcone współczesnej recepcji muzyki dawnej. Jest również uczestniczką Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes...

więcej

Kominiarczuk Mateusz

Biogram Magister filologii polskiej, groznawca i badacz złożonych struktur ludycznych. Praca na Wydziale „Artes Liberales”: Doktorant Wydziału „Artes Liberales”, pomysłodawca i prowadzący kursów: Gry i ludzie. Wprowadzenie do badania gier (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. let. 2014/2015); Ludokrytyka. O grach krytycznie (kon., 30 h, 4 ECTS – sem. zim. 2016/2017). Zainteresowania naukowe: ludoontologia; genologia gier; meta- i paraludyczność oraz złożone struktury ludyczne; playbour i inne tryby obcowania z grami oraz ich uwarunkowania formalne; historia towarzyskich gier fabularnych (tabletop RPG). Zrealizowane projekty: Gry fabularne. Między grą a zabawą – samodzielny projekt badawczy dofinansowany w ramach badań statutowych (DSM 110005)....

więcej

Jarzębowska Gabriela

Biogram Doktorantka Transdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Artes Liberales. Współpracuje z międzynarodowymi sieciami badawczymi związanymi z nową humanistyką: The Seedbox Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory oraz COST Action New Materialisms (grupa badawcza New Materialisms on the Crossroads of the Natural and Human Sciences). Stypendystka Uniwersytetu w Linköping w Szwecji. W roku akademickim 2016/17 prowadzi na WAL konwersatorium „Sztuka i humanistyka środowiskowa w antropocenie” (wraz z Aleksandrą Jach). Zajmuje się humanistyką środowiskową (environmental humanities) oraz studiami nad zwierzętami (human-animal studies, critical animal studies). Do jej głównych zainteresowań badawczych należą naturokulturowe czynniki kształtujące konflikty środowiskowe oraz studia nad tym, co niechciane...

więcej

Kłos Joanna

Ree Biogram Absolwentka kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej i filologii klasycznej w ramach MISH. Zajmuje się fenomenem plotki w starożytności oraz recepcją antyku w kulturze współczesnej. Publikacje Lista wybranych publikacjiZobacz wybrane publikacje Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A...

więcej

Mik Anna

Ree Instagram Biogram Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania naukowe obejmują takie zagadnienia, jak: fantastyka dziecięca i kultura popularna, animacje wytwórni Walta Disneya oraz wszelkiego rodzaju problemy związane z szeroko rozumianym uniwersum Harry’ego Pottera. Członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Przez wiele lat angażowała się także w prace Koła Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW. Współorganizowała też kilka konferencji, m.in.: Łapacz Snów. Neil Gaiman i jego twórczość czy też O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Obecnie pisze rozprawę doktorską w ramach projektu Our Mythical Childhood… pod kierunkiem prof....

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.