Kierownik jednostki

Włodzimierz Staniewski

Opis

Założona została we współpracy Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszaskiego i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Uroczyste otwarcie Pracowni i podpisanie umowy partnerskiej miało miejsce 25 marca 2015.

Pracownię prowadzi Włodzimierz Staniewski – reżyser teatralny, założyciel i dyrektor OPT „Gardzienice”. Jego autorska metoda pracy teatralnej i naukowej, nazywana ekologią lub oikologią teatru, stanowi punkt wyjścia do działań studentów i absolwentów kursu zajęć Ekologii Teatru.

Inicjatywy Pracowni mają charakter artystyczno-naukowy.

Zrealizowane projekty

 • Sympozjon Sentio: Novalis (http://gardzienice.org/Sympozjum-Sentio-Novalis.html), 19-20 września 2015
 • Współpraca przy publikacji książki „Perspektywy mantyczne. Wyrocznie, proroctwa, performatyka” w 2015 roku.
 • Ekologia Teatru – zajęcia prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego dla studentów Wydziału „Artes Liberales” od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 do chwili obecnej
 • Współpraca w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Eurypides-Innowator, 13-15 maja 2016. Rekomendacja Pracowni Ekologii Teatru dla dwóch studentów, uczestników kursu Ekologia Teatru: Wiktora Uhliga i Jana Lecha (wystąpienia na konferencji).
 • Intensywny warsztat dla studentów kursu Ekologia Teatru w Gardzienicach, 9-14 lipca 2016.
 • Praca warsztatowa ze studentami kursu Ekologia Teatru nad Esejem Scenicznym „Złoty Osioł”, 21-25 września i 6-8 października 2016. Pokaz Eseju Scenicznego 8 października (na inaugurację roku akademickiego 2016/2017) i 30 października (na VI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Błądzących) 2016.
 • Udział Pracowni Ekologii Teatru w organizacji gościnnego wykładu „Props, Aeschylus and the Invention of Theatre” Profesora Oliviera Taplina z University of Oxford w siedzibie Kolegium „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w Warszawie, 4 października 2016.
 • Organizacja przez studentów i absolwentów kursu Ekologia Teatru pod opieką Włodzimierza Staniewskiego prezentacji Eseju Scenicznego „O Złotym Ośle, kobietach i pragnieniu” w Warszawie: przygotowanie prób 15 stycznia – 20 czerwca 2017 i pokazu 27 czerwca 2017.
 • Współpraca Pracowni Ekologii Teatru przy organizacji II Miedzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Eurypides-Innowator, 11-15 maja 2017. W ramach Konferencji: wykład Prof. Armanda D’AngourOżywiając Orestesa: dźwięki Chóru” w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie, 15 maja 2017.
 • Współorganizacja wyjazdu inauguracyjnego rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału „Artes Liberales” do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, 13-15 października 2017.
 • Prezentacja Eseju Scenicznego „O Złotym Ośle, kobietach i pragnieniu” w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji naukowej „VII Spotkania Antropologiczne” w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem, filia w Galerii Hasiora, ul. Jagiellońska 18b, 7 grudnia 2017.