Kierownik jednostki

dr Irina Tatarova

kontakt

irina@ibi.uw.edu.pl
www.speculum.ibi.uw.edu.pl

Opis

Zakres działalności:

Komisja „Speculum Byzantinum” pragnie badać wielorakie związki tradycji bizantyjskiej z innymi tradycjami kulturowymi na polu historii, historii sztuki, teologii, filozofii, słowem – szeroko pojętej humanistyki. Nazwa „speculum” – zwierciadło sugeruje możliwość i potrzebę wzajemnego przejrzenia się w bizantyjskim zwierciadle różnych tradycji tworzących kulturę Europy. Główne kierunki zainteresowań Komisji „Speculum Byzantinum”, to: szeroko pojęte kultura i sztuka Bizancjum, kraje słowiańskie a Bizancjum, sztuka romańska i gotycka a Bizancjum, renesans a Bizancjum, teoria malarstwa ikonowego, a także współcześnie odradzająca się tradycja sztuki bizantyńsko-ruskiej (malarstwo ikonowe i monumentalne, architektura, teologia ikony).