Kierownik jednostki

dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW

Współpracownicy

dr hab. Monika Bakke (UAM)
dr Agata Zalewska
mgr Katarzyna Chruszczewska,
mgr Rafał Zawisza

kontakt

ewaluk@al.uw.edu.pl

Opis

Komisja Humanistyki Transdycyplinarnej Wydziału „Artes Liberales”, powołana do życia w styczniu 2013, stawia sobie za cel współtworzenie i współkształtowanie wyłaniających się aktualnie tendencji na pograniczu refleksji humanistycznej, estetycznej oraz innych form działalności twórczej i konstrukcyjnej człowieka (designu, inżynierii, matematyki, itd.). Zamierzeniem Komisji  jest sprzężenie namysłu badawczego i koncepcyjnego, refleksji i tworzenia nowych form kultury, myśli i jej oddziaływania na świat za pośrednictwem wzrastających możliwości eksploracyjnych i technologicznych człowieka.

Aspiracją Komisji jest stworzenie możliwie rozległego środowiska powiązanego z Wydziałem „Artes Liberales” wspólnymi projektami i kierunkami refleksji, w skali lokalnej, europejskiej i światowej. Oznacza to programy współpracy z innymi uczelniami polskim (w tym także technicznymi i artystycznymi) oraz ośrodkami badawczymi, a także nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, w szczególności tych, które pozwolą na synchronizację trendów obecnych na gruncie polskim z propozycjami wyłaniającymi się w różnych kontekstach światowych. Stworzone w ten sposób środowisko ma ustanowić sprzyjający kontekst do podejmowania wyzwań, jakie stawia przed humanistyką teraźniejszość i przyszłość spod znaku nauki i technologii oraz przemiany świata zglobalizowanego.

Planowane działania Komisji Humanistyki Transdycyplinarnej Wydziału „Artes Liberales” w roku 2013 i latach następnych obejmują projekt pod hasłem „Pustynia. Teksty pierwsze”. W jego ramach będą organizowane cykliczne sesje robocze (wrzesień 2013, kwiecień 2014, wrzesień 2014, itd.), dla których hasłem wywoławczym jest metafora Pustyni jako przestrzeni potencjalności, możliwej do zinterpretowania jako przestrzeń apokatastatyczna, zachowana w pierwotnej czystości, pozbawiona śladów działalności człowieka, otwarta na pierwotny gest zapisania znakami, lub jako przestrzeń po końcu, naznaczona ruiną, stająca się źródłem jako kamieniołom dla nowego projektu konstrukcyjnego. Tak więc istotnym jądrem tematycznym projektu są pojęcia potencjalności i źródłowości, przestrzeni nieusystematyzowanej, chaotycznej i fragmentarycznej, otwartej na porządkujący i konstrukcyjny gest człowieka, a także kategorie organiczności i nieorganiczności, materii i życia. Punktem wyjścia jest także bytowanie na Pustyni, między mesjanicznością a chorą, wyznaczone przez konieczność opuszczenia świata materialnego dobrostanu. Podtytuł projektu („Teksty pierwsze”) odsyła zarazem do aktualnej sytuacji w kulturze, po wyczerpaniu postmodernizmu, gdy zanika perspektywa „przychodzenia po…”, palimpsestu, pisania opartego na cudzym, wcześniejszym tekście prześwitującym między wierszami.

W powiązaniu z pracami Komisji projektowana jest również ścieżka dydaktyczna, na którą złożą się zajęcia w języku angielskim, adresowane do wszystkich studentów Uniwersytetu, w tym również do cudzoziemców podejmujących na nim studia w ramach programów mobilnościowych. Ścieżka zostanie uruchomiona w roku akad. 2013/14.