Podsumowanie V Fazy projektu

7 października 2019 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW odbyło się uroczyste otwarcie programu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza V: „Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość oraz strategie rozwoju uczelni”. Program otworzyła Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanta Choińska-Mika z wykładem inauguracyjnym pt. „Kształcenie interdyscyplinarne i międzydziedzinowe w Uniwersytecie Warszawskim”.

Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” jest skierowany do przedstawicieli ukraińskiego środowiska akademickiego, młodych badaczy oraz liderów społecznych organizacji edukacyjnych i stowarzyszeń zawodowych Ukrainy. Jego celem jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie oraz transfer technologii i implementacja innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

Program jest realizowany wspólnie przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod honorowym patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Poprzednie fazy projektu były realizowane w latach akademickich 2014 – 2018.

Komisja Kwalifikacyjna programu otrzymała 244 aplikacji, które wpłynęły ze wszystkich obwodów Ukrainy. Kandydaci V fazy programu reprezentują wszystkie rodzaje uczelni i ośrodków edukacyjnych – zarówno największe uniwersytety Ukrainy, jak i uczelnie regionalne, a także wyższe szkoły pedagogiczne i agrarne. Aby zakwalifikować się do projektu kandydat/-tka musiał/-a zdobyć ponad 75% maksymalnej liczby punktów. Oznaczało to, że w pierwszej grupie projektu (grupa I) liczba kandydatów to 5,5 osoby/miejsce, a w drugiej (grupa J) 4,3 osoby/miejsce. W wyniku konkursu zakwalifikowano 50 uczestników – 25 osób zaproszono do udziału w projekcie w październiku i 25 osób – w listopadzie.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo", V faza. Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство", V етап

Uczestnicy programu „Innowacyjny uniwersytet  i przywództwo”, V faza

Підсумок V етапу проекту

7 жовтня 2019 року на факультеті „Artes Liberales” Варшавського університету відбулось офіційне відкриття п’ятого етапу проекту «Інноваційний університет та лідерство: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Програму відкрила Проректор Варшавського університету до справ студентів та якості освіти проф. Йоланта Чойнська-Міка зі інавгураційною лекцією «Міжпредметна та міждисциплінарна освіта у Варшавському університеті».

«Інноваційний університет та лідерство» – це проект, скерований до представників української академічної спільноти, молодих дослідників та керівників освітніх організацій та професійних асоціацій України. Метою проекту є допомога у формуванні нового покоління управлінського персоналу в системі вищої освіти України, а також передача технології та впроваджування інноваційних європейських ноу-хау в українській освітній практиці.

Проект «Інноваційний університет та лідерство» реалізується спільно факультетом „Artes Liberales” Варшавського університету та факультетом Міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету під почесним патронатом Польського фонду ректорів, а також за підтримки Міністерства освіти і науки України. Проект співфінансується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща. Попередні етапи проекту були реалізовані в 2014 – 2018 навчальних роках.

Кваліфікаційна комісія отримала 244 заявки, які надійшли з усіх областей України. Кандидати п’ятої фази програми представляють усі типи університетів та освітніх центрів – як найбільші університети України та регіональні навчальні заклади. Щоб претендувати на участь у проекті, кандидат повинен був набрати понад 75% від максимальної кількості балів. Це означало, що в першій групі проекту (група I) кількість кандидатів становила 5,5 осіб на місце, а в другій (група J) – 4 ,3 людини на місце. За результатами конкурсу було затверджено 50 учасників – 25 осіб були запрошені на участь у проекті у жовтні та 25 осіб – у листопаді.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo", V faza. Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство", V етап

Учасники програми „Інноваційний університет і лідерство”, V етап