Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim możecie rozwijać swoje pasje w zespołach artystycznych. W najbliższym czasie odbędą się nabory do zespołów działających przy naszej uczelni: Chóru Akademickiego, Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka” i Teatru Hybrydy, a także Chóru Wydziału Fizyki UW. Zespoły serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach.

Poniżej podajemy niezbędne informacje i terminy dotyczące naborów, a po więcej szczegółów zapraszamy na strony internetowe i do indywidualnego kontaktu z zespołami.

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – <http://www.chor.uw.edu.pl> www.chor.uw.edu.pl<https://www.facebook.com/ChorUW> https://www.facebook.com/ChorUW

Zgłoszenie na przesłuchania do chóru wymaga:
1. Rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: <https://chor.uw.edu.pl/nabor> https://chor.uw.edu.pl/nabor
2. Przesłania do 5 października 2021 r. na adres <mailto:chor@uw.edu.pl> chor@uw.edu.pl nagrania audio lub audio-video utworu „Gaudeamus igitur” (nuty i ścieżki dla głosów oraz wzór opisu plików są dostępne pod adresem: <https://chor.uw.edu.pl/nabor> https://chor.uw.edu.pl/nabor)

Wybrane osoby zostaną zaproszone na przesłuchania indywidualne w siedzibie chóru w dniach 12, 13 lub 16 października 2021 r. Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się na stronie: <https://chor.uw.edu.pl/nabor> https://chor.uw.edu.pl/nabor.

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” – <http://warszawianka.uw.edu.pl/> http://warszawianka.uw.edu.pl/ , https://www.facebook.com/WarszawiankaUW

Eliminacje kandydatów odbędą się:
5 października 2021 r. o godz. 18:00 w VII LO im. J. Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46
7 października 2021 r. o godz. 18:30 w SP nr 23 im. E. Szymańskiego przy ul. Reja 1

Kandydaci muszą być w wieku powyżej 19 r.ż. Podczas eliminacji sprawdzana będzie muzykalność, rytmika i koordynacja ruchu, umiejętności taneczne i podstawowa znajomość tańców polskich. Kandydaci proszeni są również o prezentację piosenki, niekoniecznie o charakterze ludowym. Na eliminacje należy zabrać strój do ćwiczeń i wygodne obuwie.
W ramach zajęć w zespole można zaliczyć WF, a także uczęszczać na przedmiot ogólnouniwersytecki „Taniec i śpiew – folklor różnych regionów Polski”. Próby odbywają się we wtorki w godz.: 18:00 – 19:30 zajęcia wokalne, 19:30 – 22:00 zajęcia taneczne oraz w czwartki w godz.: 18:30-22:00 zajęcia taneczne. Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się na stronie: <http://warszawianka.uw.edu.pl/studenci/nabory-2/> http://warszawianka.uw.edu.pl/studenci/nabory-2/

Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego – <https://www.facebook.com/teatrhybrydyuw> https://www.facebook.com/teatrhybrydyuw
Eliminacje do Teatru są dwuetapowe:
1. Przesłanie do 26 września 2021 r. na adres <mailto:teatr@uw.edu.pl> teatr@uw.edu.pl zgłoszenia zawierającego nagranie audio fragmentu własnej interpretacji wiersza lub prozy w języku polskim oraz nagranie wykonania piosenki w języku polskim. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr indeksu, wydział, kierunek, rok studiów i telefon kontaktowy.
2. Wybrane osoby zostaną zaproszone na indywidualne przesłuchanie, które odbędzie się 27 września 2021 r o godzinie 16:00. O miejscu przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani.

Dodatkowo Teatr poszukuje również doświadczonych wokalistów i tancerzy do widowiska muzycznego, którego premiera odbędzie się w grudniu b.r. Zgłoszenia można przesyłać na adres <mailto:teatr@uw.edu.pl> teatr@uw.edu.pl.

Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – <https://chor.fuw.edu.pl/> https://chor.fuw.edu.pl/ <https://www.facebook.com/chorfuw> https://www.facebook.com/chorfuw

Przesłuchania do chóru odbędą się w dniach 7 i 14 października w auli 006 w budynku Wydziału przy ul. Pasteura 5. Należy wcześniej umówić się na konkretną godzinę zgłaszając się mailowo na adres: <mailto:chor@fuw.edu.pl> chor@fuw.edu.pl
Próby odbywają się w czwartki w godzinach 17:30-20:00.

Więcej informacji o naborze na stronie: https://chor.fuw.edu.pl/index.php/dolacz-do-nas/