Fȧldśül y Wymysoü

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Fȧldśül y Wymysoü”, relacji z niezwykłego spotkania – realizowanej w ramach projektu ENGHUM szkoły terenowej w Wilamowicach. Jest to miejsce, gdzie przyjaźń i zaangażowanie grupy młodych ludzi pozwoliły odwrócić znaczony prześladowaniami bieg historii. Miejsce, gdzie badacze z Wydziału ,,Artes Liberales” opracowali model badań partycypacyjnych opartych o pracę ze społecznością lokalną. Właśnie do Wilamowic przybyła grupa użytkowników języków mniejszościowych i niestandardowych odmian językowych pochodzących z czterech kontynentów, a także naukowcy z wiodących europejskich ośrodków.

Szkoła terenowa w Meksyku

W dniach 19-29 sierpnia 2017 r. w San Miguel Xaltipan (Tlaxcala, Meksyk) odbyła się szkoła terenowa organizowana w ramach projektu Zaangażowana Humanistyka, w której wzięli udział użytkownicy różnych wariantów języka nahuatl oraz innych zagrożonych języków Meksyku np. maya, ayuuk, mixtec oraz badacze z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Katalonii, Salwadoru, Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach dotyczących technik dokumentowania języka (nagrania audio i wideo), zarządzania danymi i metadanymi, oprogramowania wykorzystywanego w dokumentacji językowej i rewitalizacji, projektowania materiałów pedagogicznych. Szkoła dała możliwość wymiany doświadczeń związanych ze strategiami językowymi oraz nawiązywania kontaktów. Nabyte umiejętności wykorzystane zostały podczas dokumentacji języka nahuatl w miejscowościach: San Miguel Xaltipan, San Pedro Tlalcuapan i San Francisco Tetlanohcan. Nahuatl był jednym z języków roboczych szkoły terenowej.

W dniach 25 i 26 sierpnia odbyła się kolejna edycja Interdialektalnego Spotkania Użytkowników Języka Nahuatl. Kilkaset osób zgromadziło się w Xaltipan w celu omówienia szeregu tematów dotyczących języka nahuatl, który był także językiem komunikacji podczas Spotkania.

Więcej zdjęć ze szkoły terenowej w Meksyku tutaj.

Tydzień Różnorodności Kulturowej

Nabliższym wydarzeniem projektu będzie Tydzień Różnorodności Kulturowej, konferencja Engaged Humanities: preserving and revitalizing endangered languages and cultural heritage oraz warsztaty przedkonferencyjne. Zapraszamy! Więcej informacji tutaj.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 692199.