Do pobrania

Podanie o akceptację tematu i opiekuna pracy dyplomowej (→ pobierz)
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów (→ pobierz)
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów (→ pobierz)
Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem oraz innych dokumentów (→ pobierz)