Filhellenizm w Polsce i Powstanie Greckie w roku 1821

Z okazji przypadającej w przyszłym roku 200 rocznicy wybuchu Greckiego Powstania (Ελληνική Επανάσταση) na stronie Laboratorium Filhelleńskiego Wydziału „Artes Liberales” udostępniamy wszystkim miłośnikom Grecji dwa tomy publikacji pt. Filhellenizm w Polsce (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 2012). Jest to pierwsze monograficzne opracowanie pokazujące filhellenizm w Polsce na tle europejskim. Streszczenia artykułów – w językach: angielskim i greckim!

Zapraszamy do lektury!

Philhellenism in Poland and the 1821 Greek Revolution

To mark the forthcoming two-hundredth anniversary of the 1821 Greek Revolution, the Philhellenism Study Group of the  Faculty of „Artes Liberales” at the University of Warsaw are making accessible two books which we have published on philhellenism in Poland: Filhellenizm w Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, 2012).

These are the first monographs to be published on the topic and will be of interest to all who are concerned with Greece, and particularly Greek-Polish cultural relations. Article summaries are provided in English and Greek.