Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone zasady dot. kwalifikacji na krótkoterminowe praktyki mieszane (część mobilności fizycznej od 5 do 30 dni) połączone z komponentem wirtualnym (minimum 10 dni) http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/08/2023_mieszane_praktyki_krotkoterminowe_indywidualne.pdf
Pytanie dot. praktyk należy kierować do p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 068).