Trwa druga tura ogólnouniwersytecka rekrutacji na częściowe studia Erasmus+

W ramach drugiej ogólnouniwersyteckiej tury Erasmusowej trwa nabór na częściowe studia zagraniczne Erasmus w semestrze letnim 2021/22. Za przeprowadzenie dodatkowej kwalifikacji odpowiada Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ). Zasady dostępne są na http://bwz.uw.edu.pl/2021/09/07/dodatkowa-kwalifikacja-na-czesciowe-studia-zagraniczne-w-ramach-programu-erasmus/.

Pytania należy kierować bezpośrednio do p. Ewy Makal-O’Hary (ewa.makal@adm.uw.edu.pl tel. + 22 55 24 232).