Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe

W trybie ciągłym odbywa się rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe Pracowników uniwersyteckich. Wśród krajów, do których można wyjechać, są państwa członkowskie UE, a także państwa spoza UE, które uczestniczą w programie. Osoby, które chcą skorzystać z oferty, są proszone, po uprzednim uzgodnieniu warunków z wybraną samodzielnie instytucją partnerską, o przesłanie koordynatorowi wydziałowemu wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Training oraz formularza ogłoszenie kandydatury na wyjazd typu STT.

Link do formularzy zgłoszeniowych jest następujący: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2020-2021/.