Przyjmowanie zgłoszeń na wyjazdy dydaktyczne

Do końca roku akademickiego 2021/22 nabór na krótkie wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich odbywa się w trybie ciągłym. Osoby, które chcą skorzystać z oferty, są proszone, po uprzednim uzgodnieniu warunków z uczelnią partnerską (wykaz uczelni), o przesłanie koordynatorowi wydziałowemu wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching oraz formularza zgłoszenia kandydatury na wyjazd typu STA for Teaching oraz formularza zgłoszenia kandydatury na wyjazd typu STA.

Link do formularzy zgłoszeniowych jest następujący:  http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/.