Została otwarta trzecia ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji na stypendia Erasmusowe – wyjazdy na studia (SMS) w semestrze letnim 2019/2020. Informacja o zasadach jest opublikowana na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szczegółowych informacji o warunkach wyjazdów udziela pracowniczka BWZ: p. Monika Satała: monika.satala@adm.uw.edu.pl; tel. 55 20 818.