Studentów zainteresowanych wyjazdami w roku 2021/22 na częściowe zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zachęcamy do zapoznawania się z ogólnymi warunkami wyjazdów oraz wykazem uczelni, z którymi nasz wydział ma podpisane umowy bilateralne na wymianę studentów (→ załącznik).

Wszystkie podstawowe informacje i inne formularze znajdą Państwo na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/.

W razie wątpliwości dodatkowych informacji udziela wydziałowy koordynator ds. mobilności mgr Sotirios Karageorgos.