Informacje o praktykach 2021/22: http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2021-2022/