Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosiło zasady II tury ogólnouniwersyteckiej częściowe studia (SMS) 2023/24. Na stronie BWZ  zostały umieszczone zasady dot. II tury kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka). Zwracamy uwagę, że wyjazdy w ramach II tury dotyczą wyjazdów wyłącznie w semestrze letnim i  finansowane będą z budżetu KA131/2022, czyli z niższymi stawkami stypendialnymi w porównaniu do KA131/2023. Poza tym stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazduhttp://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/09/2023_kom_II_tura_SMS_z_finansami.pdf
Pytania dot. II tury  należy kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 079).