Search Results for: Гемини смотреть онлайн smotretonlaynfilmyiserialy.ru

Kolinek-Siechowicz Karolina

…raj utracony” (esej), Ruch Muzyczny 8 (2014) (http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/740-muzyczny-raj-utracony); Rozmowa z Fabiem Biondim – “Jesteśmy tu, żeby służyć muzyce”, Ruch Muzyczny 4 (2014) (http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/rozmowy/447-jestesmy-tu-zeby-sluzyc-muzyce); „Komponowanie percepcji” (fenomenologiczna analiza utworu Witolda Lutosławskiego),…

Read More

Janocha Michał

…151-168. „Spotkanie Wschodu i Zachodu. Boże Narodzenie w polskim i ruskim malarstwie nowożytnym na kresach Rzeczpospolitej”, w: „Oblicza Wschodu w kulturze polskiej”, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie…

Read More

Pracownia Ekologii Teatru

…Pracownię prowadzi Włodzimierz Staniewski – reżyser teatralny, założyciel i dyrektor OPT „Gardzienice”. Jego autorska metoda pracy teatralnej i naukowej, nazywana ekologią lub oikologią teatru, stanowi punkt wyjścia do działań studentów…

Read More

Rotfeld Adam

…nominację Rady Ministerialnej KBWE, aby – w charakterze Osobistego Przedstawiciela Przewodniczącego tej Organizacji – opracować polityczne rozwiązanie konfliktu na Lewym Brzegu Dniestru. Zaproszony w 2006 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ…

Read More

Rudnicka Ewa

…Polskiego Radia i rozgłośni prywatnych, parę lat prowadziła w „Poradniku Językowym” rubrykę „Objaśnienia wyrazów i zwrotów” pisując felietony, prowadziła Poradnię Językową Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania pozanaukowe: Powszedniość, relacje międzyludzkie, zakątki świderskie….

Read More

Prządka-Giersz Patrycja

…na Wydziale Historycznym UW za rozprawę na temat struktury osadniczej i przemian społeczno-politycznych na północnym wybrzeżu Peru w Późnych Okresach Przedhiszpańskich (1000-1532 n.e.) na przykładzie doliny rzeki Culebras (Patrones de…

Read More

Wróblewska Magdalena

…Prof. Jan Baetnes), Kunsthistorisches Institut Florenz- Max- Planck- Institut oraz Staatliche Museen zu Berlin (opiekunowie naukowi: Prof. Gerhard Wolf, dr Hannah Baader), Ruskin Library na Lancaster University (badania nad dagerotypami…

Read More

doktoraty

Spis obronionych rozpraw doktorskich na Wydziale „Artes Liberales” UW od 2010 roku czerwiec 2022…

Read More

Komisja Polono-Russica

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

Read More

Komisja Polono-Russica Copy

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

Read More

Komisja Polono-Russica Copy

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

Read More

Ruscello Claudia

…swój kraj (Bel Paese) i chętnie dzieli się swoją pasją ze studentami. Jest autorką dwóch kryminałów do nauki włoskiego: Claudia Ruscello, Un segreto in fondo al mare. Włoski Kryminał z…

Read More
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content