Koordynator programu ERASMUS+
dr Ewa Rudnicka
kontakt: e.rudnicka@al.uw.edu.pl

Bieżące informacje i dokumenty na nowej stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/