Koordynatorzy programu ERASMUS+

dr hab. Ewa Rudnicka
kontakt: e.rudnicka@al.uw.edu.pl

dr Monika Stobiecka
kontakt: m.stobiecka@uw.edu.pl

Informacje na temat wyjazdów w ramach Programu Erasmus

Bieżące informacje i dokumenty na nowej stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/