20 stycznia 2022 r. prof. Jan Kieniewicz wziął udział w dyskusji nad książką Stefana Kieniewicza Pamiętniki (Znak 2021) zorganizowanej w Instytucie Historii Nauki PAN. Dyskusję prowadził dr Tomasz Siewierski.