Nazwa zajęć

Dylematy polityki i tożsamości LGBT: Polska, Europa, USA

Opis zajęć

Kurs stanowi interdyscyplinarne wprowadzenie do studiów nad nienormatywną seksualnością i tożsamością płciową. Zapraszamy studentów do analizy literatury, filmu, sztuki i mediów przez pryzmat polityki LGBT. Naszym celem jest zestawienie tekstów pochodzących z różnych obszarów językowo-kulturowych, głównie polskich i amerykańskich. Komparatystyczna perspektywa ma pomóc nam ustalić, na ile zasadne jest twierdzić, że Polska z opóźnieniem powtarza zachodnią drogę do seksualnego wyzwolenia, a na ile polski ruch LGBT podąża własną ścieżką. Będziemy zastanawiać się, co jest specyfiką polskich tożsamości osób nieheteronormatywnych, a co jest importem z dominującej kultury amerykańskiej. Czy strategie polityczne podjęte przez amerykański ruch gejów i lesbijek mają u nas sens? Czy dogonienie Zachodu jest w ogóle możliwe? I czy jest pożądane?

Prywatne jest polityczne. Analiza seksualności pozwala nie tylko zrozumieć społeczne relacje władzy i kontroli, ale jest też krokiem w stronę emancypacji.

Ludmiła Janion

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Ogólnouniwersyteckie, fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr zimowy 2017/2018

Syllabus

USOS

Galeria