29 czerwca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Największa liczba laureatów jest z Uniwersytetu Warszawskiego, wśród których znalazła się dr Monika Stobiecka, z Wydziału „Artes Liberales”.

Stypendia MEiN przyznawane są badaczom, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczni stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: archeologia, astronomia, ekonomia i finanse, filozofia, informatyka, językoznawstwo, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia.

Pełna lista laureatów na stronie MEiN.