Dr Monika Stobiecka została laureatką programu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura”. W ramach dofinansowania będzie realizować badania pilotażowe „Rola teorii archeologii w badaniach sztuki współczesnej na podstawie wybranych dzieł polskich i europejskich powstałych od 2000 roku”.

Więcej informacji.