Serdecznie zapraszamy na wykład dr Mileny Chilińskiej z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, którego tematem będą inspiracje poematem Juliusza Słowackiego o losach polskich zesłańców na Syberii w twórczości Jacka Malczewskiego.

Młodopolskie, żywe zainteresowanie poematem Słowackiego wskazywało na odradzanie się wielkich tematów poezji romantycznej. Tematem wykładu i powykładowej dyskusji staną się zatem anhelliczne motywy, atmosfera epoki, korespondencja literatury i sztuki, związki Jacka Malczewskiego z tradycją romantyczną.

Wszystkich fanów sztuki, literatury i szerzej – XIX wieku serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w podróży do romantycznych źródeł modernizmu! Znajdzie się także miejsce na zadawanie pytań!

_______________

Muzeum Literatury jest współorganizatorem cyklu wykładów dr Mileny Chilińskiej poświęconych recepcji Anhellego w twórczości Witolda Pruszkowskiego, Jacka Malczewskiego i Wlastimila Hofmana.